dinsdag 12 november 2013

Websites

Hieronder een aantal leuke websites met ict toepassingen:

- www.memofon.com Een handig hulpprogramma waarmee Mindmaps kunnen worden gemaakt. De Mindmap wordt gemaakt door het invullen van tekst.

- www.youdipity.com Met YouDipity wordt een zogenaamde 'Dipitie' gemaakt: een verzameling informatie die met een speciale editor vormgegeven kan worden zodat er digitaal lesmateriaal, een cursus of een e-book ontstaat.

- www.emaze.com Emaze is een nieuwe tool waarmee flitsende presenties in elkaar kunnen worden gezet. Het kenmerk van Emaze is het schuiven over het scherm. Het ontwerpen van de presentatie gaat met behulp van templates. De tool is webbased en er hoeft geen software te worden geïnstalleerd.

- www.gratisfotodownloaden.be/  Alle fotos op deze site vallen onder de term 'Creative Commons', zijn rechtenvrij en mogen gratis voor commerciele doeleinden gebruikt worden.
Kijk voor het rechtenvrij downloaden van foto's ook eens op dit blog.

- http://www.simpeleuitleg.nl/ Artikelen met een simpele uitleg over allerlei elektronische apparaten w.o. computers, tablets, e.d.

- http://ict-idee.blogspot.nl/p/van-tot-z.html Alfabetisch overzicht van allerlei ict toepassingen met handleidingen.

- http://vimeo.com/channels/maandag Iedere maandag verschijnt op dit kanaal een nieuwe editie van Maandag. In het filmpje, in de vorm van een screencast, en optioneel de pdf, staat iedere week een sociale media-tool centraal waar in het onderwijs mee gewerkt kan worden. Zowel het filmpje als de pdf zijn opgebouwd uit drie onderdelen: 1. Wat is het en hoe werkt het? 2. Wat kan ik ermee tijdens mijn lessen? 3. Waarom zou ik het gebruiken?

- http://mbo-groen.wikiwijs.nl/ Sinds kort is heeft het MBO Groen een eigen startpagina binnen Wikiwijs. Via deze startpagina kunnen Groen-docenten nog gerichter zoeken in meer dan 250 arrangementen die hun collega’s gemaakt hebben. De arrangementen hebben allemaal het keurmerk Groene Arrangementen gekregen. Het keurmerk wordt verleend nadat de arrangementen door collega-docenten zijn beoordeeld aan de hand van een aantal criteria.


Leermiddelen KIGO projecten

Bron: www.groenkennisnet.nl

Van 2004 tot en met 2012 voerden groene onderwijsinstellingen met subsidie van het ministerie van Economische Zaken (voorheen EL&I en LNV) innovatieprojecten uit met het doel het groene onderwijs te vernieuwen. Tot en met 2007 heette de subsidieregeling RIGO: Regeling Innovatie Groen Onderwijs. Vanaf 2008 veranderde de naam in KIGO: Regeling Kennis en Innovatie Groen Onderwijs. Door middel van deze projecten vernieuwden de kennisinstellingen hun opleidingen waardoor deze beter aansloten op de ontwikkelingen in het bedrijfsleven en verbeterden zij de kennisdoorstroom zowel binnen als buiten het groene onderwijs.

met ambitie gemaaktIn een aantal projecten resulteerde dat in nieuwe leermiddelen. Groen Kennisnet biedt een overzicht van leermiddelen die in de RIGO-/KIGO-projecten zijn geproduceerd.
De leermiddelen zijn geordend naar thema:
Thema Plant
Thema Dier
Thema Natuur en leefomgeving
Thema voeding en consument

De leermiddelen zijn te vinden via deze link.

In de brochure 'Met ambitie gemaakt' vind je een beschrijving van alle leermiddelen. QR-codes en verkorte links leiden je naar de pagina's op Groen Kennisnet zodat je de middelen direct kunt downloaden.

dinsdag 8 oktober 2013

Wikiwijsleermiddelenplein

Wikiwijs wordt Wikiwijsleermiddelenplein  
Bron: www.wikiwijs.nl

Op 10 oktober gaan Wikiwijs (Kennisnet / Open Universiteit) en Leermiddelenplein (SLO) samen verder onder de naam Wikiwijsleermiddelenplein. Via www.wikiwijsleermiddelenplein.nl krijgen scholen en docenten centrale toegang tot informatie over lesmethodes en (digitaal) lesmateriaal en zo meer grip op het keuzeproces en de inzet van leermiddelen in hun dagelijkse lespraktijk. In aanloop naar 10 oktober, ondergaat het Wikiwijs-platform daartoe enkele (visuele) veranderingen.

dinsdag 1 oktober 2013

Film: de nieuwe wildernis

Bron: www.groenkennisnet.nl

In het blad Resource aandacht voor de film De Nieuwe Wildernis die 26 september in première gaat. De trailer belooft volgens het blad ‘een natuurspektakel van BBC-allure’. Scholen geloven er ook in: kort na de kinderpremière liep het storm voor de gratis lespakketten.


Op de website van Staatsbosbeheer is te lezen dat in de 2 dagen na vertoning van de kinderpremière op 18 september ruim 1000 van de 8000 basisscholen in Nederland gratis lespakketten hebben aangevraagd.

 

Ziel van dieren

Resource meldt in haar artikel met de kop ‘Grootse natuurfilm wil ziel van dieren blootleggen’ dat De Nieuwe Wildernis Nederlands grootste natuurfilm ooit is. ‘Meerdere cameraploegen hebben twee jaar gefilmd in de Oostvaardersplassen. De documentaire draait straks in negentig bioscopen en wordt in december in drie delen door de VARA uitgezonden.’
In het blad wordt de (veld)regisseur Ruben Smit geïnterviewd over zijn project. Deze Wageningse ecoloog, eerder docent en inmiddels professioneel natuurfotograaf en –filmer, steekt niet onder stoelen of banken dat kennis van de ecologie belangrijk is voor het maken van een film als deze. ‘Als ecoloog zie ik relaties op een wat hoger abstractieniveau, zoals tussen kleine knagers en de verspreiding van boomzaden. [...] Nu voel je als kijker vanzelf dat het een met het ander te maken heeft’, stelt Smit.
Smit vertelt over de humor in de film en over scènes die ‘meer dan ooit de ziel van dieren blootleggen’, daarbij aantekenend ‘Zonder dat het antropocentrisch wordt – het is geen bambi-film’.

Wildernis in de klas

Getuige de grote vraag onder scholen hoeft een film niet altijd een Disney-gehalte te hebben om kinderen aan te spreken. In de introductieclip voor het lespakket, te vinden op de speciaal ingerichte website ‘De Nieuwe Wildernis in de klas’, spreekt Smit de kinderen direct aan terwijl hij in het natuurgebied de Oostvaarderplassen loopt: ‘Als je goed om mij heen kijkt, dan zie je dat de natuur er anders uitziet dan dat je misschien gewend bent. Overal liggen dooie bomen en de planten, maar ook de dieren hebben vrij spel. Deze vorm van natuur, noemen we... wildernisnatuur’.
Over die wildernisnatuur gaat het onderwijspakket. Onder het kopje ‘Aan de slag’ op de website staan meerdere foto’s met diverse thema’s/lessen, waaronder ‘Eten en gegeten worden’ en ‘Alles hangt samen’. Op laatstgenoemde webpagina is genoemde introductieclip te vinden en verder lesonderdelen, zoals ‘Het leven van de vos’. Docenten kunnen inloggen op de website en krijgen zo toegang tot de lesbeschrijvingen en werkbladen. Via een ‘uitgebreid zoeksysteem’ kunnen zij, eenmaal ingelogd, op zoek naar excursies in de buurt.

Meer informatie is te vinden op de site van Groenkennisnet

donderdag 29 augustus 2013

Welzijn wilde dieren

Bron: www.groenkennisnet.nl

Veel welzijnsonderzoek is gericht op de behoeften van gedomesticeerde dieren en leidt tot verbetering van hun leefomstandigheden en vermindering van welzijnsaantasting.

 
De gevolgen van menselijke activiteiten op het welzijn van wilde dieren krijgt veel minder aandacht, aldus J.K. Kirkwood, auteur van het artikel ‘Wild animal welfare’.
Onze houding ten opzichte van vrij levende dieren en onze verantwoordelijkheid daarvoor is de afgelopen decennia veranderd. Het is te gemakkelijk om te stellen dat als we dieren houden we voor ze verantwoordelijk zijn en als we ze niet houden we het niet zijn. Door de grootte van de populatie mens (bijna 7 miljard) en de enorme ruimte die we gebruiken, oefenen we veel invloed uit op het welzijn en lot van heel veel wilde dieren. Dit geeft ons een grote verantwoordelijkheid voor deze dieren op het niveau van populatie en individu. De mate echter waarin we deze verantwoordelijkheid voelen èn er naar handelen, verschilt per individu en gemeenschap. Want, van wie zijn ze, deze dieren?

Lees verder op het dossier dan door Groenkennisnet hierover is gemaakt.

maandag 5 augustus 2013

Protocol stranding walvissen

Bron: www.dierenwelzijnsweb.nl

De stranding van de levende bultrug afgelopen jaar maakte duidelijk dat er behoefte is aan duidelijkheid over de verantwoordelijkheden en taken van de betrokken instanties. Het Ministerie van EZ heeft een protocol opgesteld.
 

 
De stranding van een levende grote walvis komt in ons land zelden voor, niettemin strandde op 12 december 2012 een levende bultrug op de Razende Bol – de onbewoonde zandplaat ten zuidwesten van Texel. De gebeurtenissen die daarop volgden, maakten duidelijk dat er behoefte is aan duidelijkheid over de verantwoordelijkheden van de betrokken instanties en de taakverdeling bij reddingsoperatie van een grote, levende walvisachtige. De walvisachtigen zijn onder te verdelen in tandwalvissen, waaronder dolfijnen, en baleinwalvissen, waartoe de bultrug behoort. Hoewel strandingen van walvsachtigen nauwelijks voorkomen in ons land, is het wel belangrijk hier goed op voorbereid te zijn. Naast optimale zorg voor het welzijn van het gestrande dier staan de veiligheid en gezondheid van hulpverleners en omstanders voorop.
Lees verder op de site van het dierenwelzijnsweb.
 


woensdag 3 juli 2013

Social media

 

Wil je graag weten wat voor positieve of negatieve dingen er over je school of over jezelf  op Twitter, Facebook en op blogs worden gezegd..?  Gebruik dan de site www.icerocket.com
Het is gratis en je hoeft geen account aan te maken. De tool zoekt op twitter, facebook en weblogs.

Social media bieden personen en bedrijven en het ideale platform om te monitoren wat er over hen gezegd wordt…”
 
In het volgende artikel meer tools om in de gaten te houden wat er over jou en je school wordt gezegd in de sociale media: http://twittermania.nl/2013/06/wie-heeft-het-jou-op-twitter/
 
 
 

maandag 1 juli 2013

Stercollecties

stercollecties_originele_logo

Bron: wikiwijsinhetonderwijs.nl

Vanaf het nieuwe schooljaar zijn er 47 Stercollecties; open digitale leerlijnen voor het voortgezet onderwijs beschikbaar via Wikiwijs. De Stercollecties van Stichting VO-content bestaan uit inhoudelijk en didactisch samenhangend leermateriaal voor een vak, niveau, afdeling en schooljaar. De inhoud is afgestemd op de wettelijk vastgestelde leerdoelen (kerndoelen en eindtermen) en stimuleert de ontwikkeling van 21st century skills.

Differentiatie
Met de Stercollecties is het mogelijk om variatie aan te brengen in de leerstof en in te spelen op de individuele behoeften van leerlingen. Ook kunnen docenten via Wikiwijs Maken (onderdelen van de) Stercollecties aanpassen en/of combineren met eigen gemaakt of ander digitaal materiaal. Hoe dat werkt wordt uitgelegd in de video ‘Werken met de Stercollecties’.

Nieuwe stercollecties
In 2012 startte VO-content (in samenwerking met StudioVO en MathUnited) met het ontwikkelen van de eerste 26 digitale leerlijnen. Precies een jaar later worden hieraan 21 leerlijnen toegevoegd. Bij het ontwikkelen is rekening gehouden om zoveel mogelijk voort te bouwen op leerjaren van de huidige Stercollecties. Inmiddels zijn er Stercollecties voor biologie, aardrijkskunde, Duits, Engels, Nederlands, geschiedenis, scheikunde, wiskunde en mens & maatschappij. Bekijk het overzicht.

Meer informatie hierover is te vinden op deze site.

Positieflijst zoogdieren

Bron: www.groenkennisnet.nl

Er is een positieflijst voor te houden zoogdieren opgesteld die in 2014 van kracht wordt. Zoogdiersoorten die niet op deze lijst genoemd worden, mogen dan niet meer gehouden en verhandeld worden.

 
 
In artikel 33 van de in 1992 aangenomen Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren wordt aangegeven dat alleen diersoorten die hiervoor zijn aangewezen mogen worden gehouden. De voor de uitvoering van deze bepaling benodigde zogenaamde ‘positieflijsten’, lijsten waarop de toegestane diersoorten staan, zijn echter nooit tot stand gekomen. Ook de nieuwe Wet Dieren bevat een artikel waarin aangegeven wordt dat alleen aangewezen dieren gehouden mogen worden.
Na lange tijd van discussie is er nu een positieflijst voor te houden zoogdieren opgesteld, op basis van een aantal beoordelingscriteria. Het streven van staatssecretaris Dijksma is om op basis van de voorgestelde positieflijst en beoordelingscriteria, de regeling als bijlage bij het besluit houders van dieren per 1 januari 2014 in werking te laten treden, aldus Dijksma gisteren in een brief aan de Tweede Kamer. De positieflijst heeft vooralsnog alleen betrekking op zoogdieren. Hiermee wordt nu eerst ervaring mee opgedaan. Dijksma streeft ernaar om eind 2014 de Tweede Kamer een voorstel te sturen tot een positieflijst voor reptielen en vogels.

Meer informatie met links en downloads staat op de site van Groenkennisnet.

donderdag 27 juni 2013

Portaal taal en rekenen MBO

 
 
Portaal taal en rekenen biedt u de mogelijkheid om digitaal leermateriaal te zoeken voor rekenonderwijs in het mbo.
 
 
RekenenBoven in de balk kunt u zoeken op bronnen in de gehele reken collectie. Aan de rechterkant staan de nieuwste bronnen. Hieronder kunt u een selectie maken op basis van fundamenteel of streefniveau.
Direct ingedeeld op fundamenteel niveau

 
Direct ingedeeld op streefniveau
 
 
 
taalechtklein
Boven in de balk kunt u zoeken op bronnen in de gehele taal collectie. Aan de rechterkant staan de nieuwste bronnen. Hieronder kunt u een selectie maken op basis van fundamenteel niveau.
Direct ingedeeld op fundamenteel niveau
 
 

donderdag 13 juni 2013

Ict inzetten in de les met het TPACK-spellenpakket

Bron: www.kennisnet.nl

Dinsdag 11 juni 2013 - gepubliceerd door Webredactie mbo om 14:36
TPACK-spel
TPACK-spel
Om ict effectief in te zetten in de les heb je als docent ict kennis, dicactisch kennis en vakinhoudelijke kennis nodig. En deze 3 zaken moet je ook nog ´ns op de juiste manier weten te combineren. Dit is TPACK en het spel helpt hierbij. Nu ook online te spelen!

Het spel
Aan de hand van zelf gekozen vakinhoud bedenk je nieuwe onderwijsactiviteiten. Je combineert de inhoud op een creatieve manier met verschillende didactische vormen en ict-hulpmiddelen.
Spelregels
Het werkt simpel. Er zijn drie stapels met kaartjes:
  1. Een stapel met didactische werkvormen als simulatie, klassikale instructie en zelfstandige oefeningen maken.
  2. Een stapel met ict-hulpmiddelen, als video, digitaal schoolbord en mindmap software.
  3. En uiteraard een stapel met verschillende leerinhouden. Je trekt uit alle drie de stapels een willekeurige kaart.
Met deze combinatie ga jij en je teamgenoten aan de slag om een concrete onderwijsactiviteit te ontwerpen. Vervolgens ga je met je kennis op de drie gebieden op zoek naar de meest geschikte combinatie.
Twee voorbeelden
Je leerlingen moeten het protocol “handen wassen in een zorgomgeving” leren (vakinhoud). Je leerlingen voeren het protocol in de praktijk uit en leggen de handelingen vast op video. In groepsvorm vergelijken zij het protocol met hun eigen opnamen en geven elkaar feedback (geïntegreerde kennis van didactiek en ict).
Je wilt het thema “democratie” aan je leerlingen uitleggen (vakinhoud). Je creëert samen met je leerlingen op een digitaal schoolbord een elektronische mindmap om vervolgens discussie op gang te brengen over “democratie” (geïntegreerde kennis van didactiek en ict).

Site digibordenWebsite Digiborden van Kennisnet vernieuwd
De website Digiborden.kennisnet.nl is vernieuwd. De website heeft een nieuw uiterlijk gekregen en ook de inhoud is herzien. Je vindt vanaf vandaag ook de unieke digibordenquiz op deze website, waarmee je kunt testen wat voor type digibordgebruiker je bent. De nieuwe naam van de website is Digiborden en Touchscreens.

App Groenkennisnet

Bron: www.groenkennisnet.nl

Er is de afgelopen maanden hard aan gewerkt, maar nu is hij er eindelijk: de Groen Kennisnet App voor iOS. Met de gratis app heeft u nu altijd en overal toegang tot al het openbare materiaal uit Groen Kennisnet, gewoon op uw iPhone of iPad.
Het team van Groen Kennisnet heeft samen met Wageningen UR (Alterra en FBIT) en een externe vormgever de app voor Groen Kennisnet ontwikkeld. Groen Kennisnet verzamelt en ontsluit kennis rondom voedsel en groen en de app creëert een nieuwe mogelijkheid om deze kennis te ontsluiten en verspreiden.

Ruim aanbod

In de app kunnen nieuws, dossiers en video's van Groen kennisnet bekeken worden. Daarnaast kan er ook gezocht worden in de uitgebreide Groen Kennisnet collectie, waarbij de zoekresultaten met diverse filters verder verfijnd kunnen worden. De app is vanaf vandaag gratis te downloaden in de App Store van Apple. Gebruikers met een iPhone of iPad kunnen via deze link de app installeren op hun toestel. De app is compatibel met iPhone 3GS en nieuwer, iPod touch 3de generatie en nieuwer en de iPad. Vereist wordt iOS 6.0 of nieuwer. De app is geoptimaliseerd voor gebruik met de iPhone 5. Mensen die (nog) geen iOS-apparaat hebben, kunnen via deze link al een indruk krijgen van de mogelijkheden van de app.

Android-versie in de maak

Gebruikers van smartphones en tablets op basis van het besturingssysteem Android moeten nog even geduld hebben. Dit najaar wordt gestart met de ontwikkeling van een versie voor Android. Tot die tijd hebben zij uiteraard wel gewoon met behulp van hun internetbrowser toegang tot Groen Kennisnet.

dinsdag 28 mei 2013

Educreations

Bron: slbberichten

Met de gratis app Educreations maak je van je iPad een eenvoudig digibord dat alles opneemt en er een video van maakt. Door te tekenen op de iPad en instructies in te spreken maak je gemakkelijk een uitlegvideo.

Het is ook mogelijk een foto, plaatje of kaart te gebruiken om op te tekenen. De video's kun uploaden naar de site van Educreations waar ze door ideren bekeken kunnen worden. Met deze app is het eenvoudig een extra contactmoment te creëren rond de leerstof en een start te maken met 'flip the classroom'.

Educreations

Kijk voor meer uitleg op deze site.

maandag 27 mei 2013

ICT handleidingen

De ICT-ideeën van H. van Schie zijn nu ook gerubriceerd op een symbaloo pagina.
Deze pagina bevat de rubrieken waarin de tools van ICT idee zijn te verdelen. De pagina linkt door naar sub pagina's in Symbaloo met daarop links naar de tools en de handleidingen.


donderdag 23 mei 2013

Sociale media in pdf

Tips sociale media in pdf

 
Er zijn online zoveel mogelijkheden en tools beschikbaar om in je les te gebruiken, dat het soms lastig is het overzicht te houden. Via de verschillende kanalen van Socialmediainhetmbo.nl krijg je dat overzicht wel. Specifiek gericht op het mbo, maar natuurlijk ook toepasbaar op andere sectoren. Nu zijn alle tips handig gebundeld in een overzichtelijke pdf.

Download alle tips van Socialmediainhetmbo.nl gebundeld in een pdf

Niet alleen bekende kanalen als Facebook, Twitter en Dropbox worden in deze publicatie besproken. Ook is er aandacht voor minder bekende tools als QikPad, Sumopaint en Padlet. En bij elke bespreking staat heel concreet wat je er mee kunt doen in je les!

Het platform Socialmediainhetmbo.nl
Op het platform vind je een ingang naar Facebook waar in een online community staat met tips, trucs en voorbeelden. Daarnaast is er een overzicht van tools, handleidingen en video tutorials op Symbaloo. Ook is er een Twitter feed met de beste links en een Prezi kanaal met inspirerende presentaties.Tot slot is er een Pinterest bord met de beste posters.
Initiatiefnemer van het platform Socialmediainhetmbo.nl is Ashwin Brouwer, docent en coach bij ROC Friesland.

Kennisnet.nl/socialemedia
Op Kennisnet.nl/socialemedia staat alle informatie over sociale media handig gebundeld.

Bron: http://mbo.kennisnet.nl

Schadelijke exoten

Bron: www.groenkennisnet.nl

Veruit de meeste dieren- en plantensoorten die door toedoen van de mens geïntroduceerd worden buiten hun natuurlijke leefgebied, veroorzaken geen schade. Maar enkele soorten veroorzaken wel grote schade aan natuur of economie en moeten daarom actief bestreden worden.

Stierkikkers. Foto: Invexo
In het kader van het Europese interregionale project Invexo (een samentrekkening van Invasieve exoten) in Vlaanderen en Zuid-Nederland zijn een aantal studies gedaan naar de (grensoverschrijdende) aanpak van invasieve exoten.
(On)schadelijk

Invexo definieerde voor het project 'invasieve exoot' als volgt: "Een invasieve exoot is een uitheemse soort die door menselijk handelen buiten zijn natuurlijke verspreidingsgebied is gebracht, zich vestigt en verspreidt en schade (negatieve impact) aanricht of kan aanrichten aan natuur, economie, veiligheid of gezondheid van mens en dier". De toevoeging 'invasieve' is wel belangrijk, want veruit de meeste exoten veroorzaken geen schade. Sterker nog, veel exoten zijn uitgesproken waardevol, denk maar aan aardappels, maïs of vele andere gewassen die niet inheems zijn.

Weinig soorten, grote schade

Slechts een klein aantal organismen ontwikkelt zich tot invasieve exoot. Een algemene vuistregel is dat van elke 1000 exoten er slechts 100 in het wild kunnen overleven.Van die 100 verwilderde soorten zullen er slechts 10 effectief standhouden en populaties vormen. Van die 10 zal er slechts 1 grote schade veroorzaken. Zij kunnen zoveel schade veroorzaken doordat zij zich - ongehinderd door natuurlijke vijanden - explosief kunnen voortplanten. Daarnaast concurreren zij vaak met inheemse soorten en kunnen zij ziektes verspreiden. Voorbeelden van schadelijke uitheemse diersoorten zijn de stierkikker (of Amerikaanse brulkikker), de zonnebaars, zomerganzen en de Amerikaanse rivierkreeft. Zij zorgen voor schade aan biodiversiteit, economische schade, of beide.

Gezamenlijke aanpak

Omdat invasieve exoten zich niet aan gebiedsgrenzen houden, vraagt een effectieve bestrijding om grensoverschrijdende samenwerking en expertise. Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen, dus in eerste instantie is het belangrijk dat de handel in risicovolle soorten wordt gecontroleerd. Als een invasieve exoot in de natuur is gesignaleerd, moet zo snel mogelijk actie worden ondernomen om de soort te verwijderen. Als dat niet lukt, moet worden gekeken hoe de populatie zo goed mogelijk beheerst kan worden, zodat de exoot zich niet verder verspreidt. In 2010 werd de stierkikker in een vijver in Baarlo aangetroffen, waar hij zich ook bleek voort te planten. Nadat de vijver werd afgezet en leeggepompt, werden alle kikkers en larven weggevangen. Daarmee lijkt de invasie van deze exoot in Nederland gestopt te zijn, maar omdat de soort zich in Vlaanderen explosief voortplant, blijft het risico bestaan dat hij zich toch naar Nederland verspreidt.

Kijk voor meer informatie op de site van Groenkennisnet

Competentiemodel voor mediawijsheid

Bron: www.mediawijzer.net

Wat is mediawijsheid nu precies? De Raad voor Cultuur introduceerde het begrip in 2005 als: ’… het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld’. Deze beschrijving wordt door velen gezien als zeer accuraat, maar ook lastig om in de praktijk mee te werken. Want als je niet goed weet waar mediawijsheid precies voor staat, hoe kun je er dan onderzoek naar doen, lesmateriaal voor ontwikkelen, laat staan het meten?Meten van Mediawijsheid: definitie van mediawijsheid
In 2011 heeft een projectgroep de uitdaging opgepakt om antwoord te geven op de vraag ‘Wat is mediawijsheid en op welke wijze kan gemeten worden hoe mediawijs iemand is?’. De projectgroep heeft het startdocument ‘Meten van Mediawijsheid’ opgeleverd. Deze projectgroep heeft, onder leiding van EYE Filminstituut, zwaar en baanbrekend werk verricht om mediawijsheid meetbaar te maken. Resultaat is een definitie van mediawijsheid in 14 competenties verdeeld over 4 competentiegroepen.

Competentiemodel: Versimpeling definitie mediawijsheid
En dan is nu de tweede stap gereed: een verdere versimpeling van de definitie tot een model bestaande uit 10 competenties die elk zijn uitgewerkt in 5 algemene niveaus. In het model is de definitie van mediawijsheid kernachtig verwoord: ‘Mediawijsheid = de verzameling competenties die je nodig hebt om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving. Dit model is ontwikkeld op basis van de inzichten en ervaringen van een aantal experts die midden in de mediawijsheidpraktijk staan. Op 15 november 2012 is dit competentiemodel gepubliceerd op Dé Onderwijsdagen én op de Media and Learning Conference in Brussel. Zo beschikken we over de nieuwste bouwsteen onder het gedachtegoed.
Het is model is bedoeld als handvat bij:
  • de ontwikkeling van mediawijsheidproducten en -diensten.
  • het inzichtelijk maken van het aanbod.
  • de vormgeving van (eenvoudige) meetinstrumenten.
Competentiesmodel downloaden
Bij het competentiemodel horen de volgende bestanden:
Doorontwikkelen van competentiemodel
In 2013 wordt een volgende stap gemaakt. Deze stap zal bestaan uit het opstellen van competentieniveaus die specifiek gericht zijn op bepaalde doelgroepen. Zoals bibliotheekmedewerkers, vakdocenten en leerlingen, maar ook ouders en senioren. Een leraar voor de klas heeft immers andere mediawijsheid nodig dan een peuter in groep 1 of een leerling uit 4-VWO.

Zoekmachines voor apps

Bron: www.manssen.nl

Op de site van André Manssen staan 6 zoekmachines voor apps met een korte bespreking.


Quixey
#1. Quixey
Volgens het blog QueroMedia indexeert Quixey beschikbare apps op verschillende platformen en het doorzoekt ook webinhoud dat apps bevat. Daardoor geeft Quixey in de zoekresultaten apps voor allerlei platformen weer, zowel gratis apps als apps waar je voor moet betalen. Het de bedoeling is dat je met Quixey zoekt op de functie van de app, in plaats van bijvoorbeeld de naam of de categorie van de app. In de zoekbalk staat dan ook de voorgeschreven vraag: “What do you want to do?”. Een simpel antwoord op de vraag volstaat om een reeks apps te vinden die aan jouw behoeften voldoen. Meer over deze zoekmachine kun je lezen op QueroMedia in het artikel “Quixey, de functionele zoekmachine voor apps“.

#2. App Search! van Yahoo!
Yahoo
TabletGuide.nl noemt de zoekmachine voor apps van Yahoo!. TabletGuide schrijft: “Yahoo heeft een zoekmachine ontwikkeld, speciaal voor apps. Je kunt het assortiment van de Android Market en de Apple App Store doorzoeken. De resultaten zijn vervolgens te filteren op prijs en categorie. Een app downloaden kan via de QR code of via een link die je gemaild wordt. Natuurlijk kun je ook gewoon doorklikken naar de store van je keuze… (Bron)”
#3. uQuery
uQuery
uQuery is a search engine focused on the emerging market of mobile applications. We have listened to many requests of the community and the frustration of being able to search and find applications on the iTunes AppStore. With hundreds of thousands of applications available on the AppStore, it has become tremendously difficult to find the right application. (Bron)”
#4. Bridgingapps
BridgingApps
Met Bridgingapps vind je apps makkelijk op zoekterm. Met meer uitgebreide zoekcriteria kun je bijvoorbeeld je niveau van vaardigheden of taalniveau instellen om nog gerichter die apps te vinden die aansluiten bij je vraag. Daarnaast kun je bijvoorbeeld ook apart zoeken in iTunes of Android Market, erg handig als je apple of juist Android gebruikt. (Bron)”
Mocht jij nog een zoekmachine weten voor apps (iPhone, iPad, Android, Windows, enz., dan nodig ik je van harte uit om hieronder een reactie te plaatsen met de naam en URL van de zoekmachine.
#5. Eduapp.
eduapp
En dan is er natuurlijk ook nog de Nederlandse website Eduapp.nl. Hier kun je zoeken naar educatieve apps. “Eduapp is de meest overzichtelijke portal om educatieve apps voor school en thuis te vinden. Zoek op vakgebied, leeftijd en zelfs specifiek op leergebied. Organiseer je apps in lijsten en deel ze met anderen. Eenvoudig en online op computer of tablet, zonder downloads of installatie.”
#6. Tabletportaal
tabletportaal
Eigenlijk geen zoekmachine, maar: “Het Tabletportaal is sinds 2011 online en biedt, tot op de dag van vandaag, de grootste verzameling educatieve apps voor het basisonderwijs. Net als in het Schoolbord- en Kleuterportaal, kan er makkelijk en gratis worden gezocht naar lesmateriaal (apps). De apps worden geselecteerd door leerkrachten uit het basisonderwijs en worden getoetst op kwaliteit en inzetbaarheid. Wij proberen ons zoveel mogelijk te beperken tot Nederlandstalige apps…

Nieuwe versie wikiwijs

Bron: www.wikiwijs.nl

Veranderingen en nieuwe functionaliteiten


Om de nieuwe mogelijkheden te ontdekken is een gedetailleerde beschrijving in de vorm van een handleiding beschikbaar.

Hieronder vind je een beknopt overzicht van alle veranderingen en nieuwe functionaliteiten:

Wikiwijs toolbarIn de nieuwe versie van Wikiwijs wordt na het openen van leermateriaal de Wikiwijs toolbar getoond. Via de toolbar kun je leermateriaal beoordelen, opslaan als favoriet of gebruiken in een arrangement. Ook kun je het materiaal via Facebook voorzien van het predikaat ‘vind ik leuk’ of de url delen op Hyves of Twitter.

Badges en bedankjes verdienenJe kunt voortaan voor het maken/delen van arrangementen, het beoordelen of delen van leermateriaal en het toekennen van keurmerken in Wikiwijs badges verdienen. De badges zijn zichtbaar in het persoonlijke profiel. Ook is het mogelijk om collega’s te bedanken voor het achterlaten van een beoordeling bij materiaal.

Uitgebreid zoeken vernieuwdUitgebreid zoeken is met ingang van deze nieuwe versie vernieuwd. Zo worden de zoekfilters overzichtelijker gepresenteerd en kun je zowel het aantal gevonden leermaterialen of informatiebronnen afzonderlijk oproepen. Ook is de mogelijkheid toegevoegd om te filteren op onderwijssector.

Zoekresultaat alsnog verfijnen naar onderwijssectorIn de nieuwe versie is het mogelijk om een zoekopdracht later alsnog te verfijnen naar onderwijssector.

Zoeken op arrangementen en Digibord softwareVanaf nu kan met ‘uitgebreid zoeken’ via een zoekfilter specifiek op Wikiwijs-arrangementen en Digibord sofware worden gezocht. Ook zijn beide documenttypes voortaan herkenbaar als apart documenttype via een icoon in de zoekresultaten.

Verbeterde weergave zoekresultatenboxDe weergave en leesbaarheid van de zoekresultatenbox is verbeterd. Ook wordt onderwijssector waarop je gezocht hebt voortaan getoond.

Ebook downloaden vanuit zoekresultatenIn het zoekresultatenoverzicht wordt voortaan via een icoon aangegeven wanneer het leermateriaal te downloaden is als epub, een gratis en open e-bookformaat. Door erop te klikken kun je het Ebook direct downloaden.

Aanpassingen ‘meer details’
Binnen de optie ‘meer details’ (zichtbaar vanuit de zoekresultaten) wordt vanaf nu automatisch de naam van de auteur bij het leermateriaal vermeld als het om een arrangement gaat. De naam van de auteur is ook klikbaar als url. Bij het klikken op de url wordt het profiel van de auteur getoond. Ook wordt via een mouse-over over het copyrightlogo nadere informatie over de aard van de copyrightbepalingen gegegeven.

Weergave studiebelasting bij zoekresultaten
Daar waar de studiebelasting van leermateriaal bekend is, wordt deze bij het leermateriaal getoond in het overzichtsscherm van de zoekresultaten.

Contact leggen met auteur van een arrangementIn de nieuwe versie is het mogelijk contact te leggen met de auteur van een arrangement, zonder dat het mailadres van de auteur rechtstreeks wordt prijsgegeven.

Melding bij ontbreken zoekresultaten
Voortaan wordt direct een waarschuwing getoond wanneer bij ‘uitgebreid zoeken’ een combinatie van filters en/of trefwoorden is ingevoerd die geen zoekresultaten oplevert.

Automatisch doorlinken bij invoeren url niet bestaande startpaginaWanneer bij vergissing een url naar een niet bestaande startpagina wordt ingevoerd,verschijnt een Wikiwijs-scherm met een melding waarin staat dat je na 15 seconden automatisch wordt doorgestuurd naar een overzicht van alle bestaande startpagina’s.

Nieuw leermateriaal als zodanig herkenbaarNieuw leermateriaal is voortaan in het overzichtsscherm van de zoekresultaten herkenbaar via de aanduiding ‘nieuw’.

Bekijk suggesties in zoekresultatenNa een zoekactie op Wikiwijs kun je vanuit het overzichtsscherm van de zoekresultaten kiezen voor de knop ‘Bekijk suggesties’. Van ieder documenttype wordt dan, afhankelijk van de sortering (hoogst gewaardeerd, relevantie etc) het best passende zoekresultaat getoond (dit lijkt op ‘Doe een gok’ bij Google).

Nieuwe mogelijkheden beheer keurmerken (uitsluitend voor keurmerkgroepleden)In de nieuwe versie is het mogelijk het gebruik en het resultaat van uitgedeelde keurmerken te monitoren.

dinsdag 14 mei 2013

Symposium zeezoogdieren

Op 25 juni wordt een symposium over zeezoogdieren gehouden op onze school, georganiseerd door Leon Langhout, student Eco- en wildlife studies

In verschillende landen sluiten dolfinaria hun deuren. Verschillende organisaties zijn tegen het houden van zeezoogdieren in gevangenschap, maar toch trekken deze dieren veel bezoekers.

Welke conclusies kunnen hier uit worden getrokken?
Wat is het doel van het bestaan van dolfinaria en dierentuinen?
Zijn deze bedrijven nodig om zeezoogdieren in het wild te helpen?

Tijdens het symposium zal worden ingegaan op deze vragen. Sprekers van Dolfinarium Harderwijk en WSPA Nederland zullen een lezing geven over de hoofdstelling: “Om zeezoogdieren in het wild te helpen is het nodig om zeezoogdieren in dolfinaria en dierentuinen tentoon te stellen.”

Debat

Na de lezingen zal er gedebatteerd worden over de volgende substellingen:
  • Alleen educatieve presentaties hebben bestaansrecht.
  • Wildvang is noodzakelijk om aan de vraag van dolfinaria en dierentuinen te voldoen.
  • Zeezoogdieren in dolfinaria en dierentuinen krijgen voldoende verrijking om stress tegen te gaan.
  • De richtlijnen in het 'dierentuinenbesluit'zorgen ervoor dat zeezoogideren in dolfinaria en dierentuinenen leven in de juiste omstandigheden.

Aan dit debat wordt op een ludieke manier vormgegeven en kan iedereen deelnemen.

Sinds de documentaire ‘The Cove’ zijn steeds meer mensen bezig met dit onderwerp. Onder studenten van Helicon is het opgevallen dat veelinformatie op het internet negatief is omtrent zeezoogdieren in dolfinaria en dierentuinen. De andere kant van het verhaal, dat van de bedrijven en dierverzorgers welke iedere dag met deze dieren werken, is minder groot vertegenwoordigt.

Om studenten een volledige mening te kunnen laten vormen is het nodig om zoveel mogelijk feiten boven water te krijgen. Twee verschillende sprekers, met hun visie op de hoofdstelling, zorgen er voor dat studenten daar samen over kunnen discussiëren.

Datum en locatie

Datum:25 juni 2013
Locatie: Netwerkschool Helicon Opleidingen MBO Velp
Larensteinselaan 26B
6882 CT Velp
Tijd18.00 uur – 21.30 uur

Interesse?

Het belooft een interessante avond te worden waarbij interessante lezingen, maar ook enkele prikkelende substellingen, de revue zullen passeren.

De deuren van de school zijn vanaf 18.00 uur geopend. De officiële opening is om 18.15uur en wordt verricht door Leon Langhout, organisator van dit symposium en student Eco & Wildlife studies van Netwerkschool Helicon Opleidingen, MBO Velp.

Aansluitend volgen de lezingen met daarna het debat.

Inschrijven!

Wil je aanwezig zijn bij dit symposium? Schrijf je dan nu in via leonlanghout@gmail.com onder vermelding van: aanmelden “Zeezoogdierensymposium” op 25 juni a.s.
Doel van dit symposium

woensdag 24 april 2013

Groene kennissenbank

 
Groen Kennisnet wil met de Groene Kennissenbank, een nieuwe service, informatie over organisaties en personen in de groene kenniswereld ontsluiten. Samenwerken in netwerken wordt zo nog makkelijker.


Waar vind ik mijn collega’s? Waar vind ik bijvoorbeeld collega-docenten bosbouw? En wie ontwikkelt of verzorgt in aoc’s, het groene hbo of bij Wageningen Universiteit onderwijs in landschapsbeheer?
De Groene Kennissenbank – een nieuwe service van Groen Kennisnet – is een personendatabase die eind vorig jaar gelanceerd is. Gebruikers kunnen zich gratis registreren en zo collega-experts vinden.

Naast de gebruikelijke gegevens als naam, adres, woonplaats en contactgegevens (e-mail, telefoon) kunnen de gebruikers meer informatie in de database opnemen. Uiteraard gegevens van de organisatie waar je werkt, je werkkring, functie en expertises. In de database zijn op dit moment gegevens van een kleine 200 organisaties opgenomen. Daarnaast kun je een foto plaatsen en informatie over je persoonlijke netwerken toevoegen, zoals je eigen twitter timeline of linkedin-profiel. En als je dat wilt, kun je ook nog een aanvullende beschrijving toevoegen.
Groen Kennisnet wil met de Groene Kennissenbank informatie over organisaties en personen in de groene kenniswereld ontsluiten en zo onderlinge samenwerking in netwerken ondersteunen. De net gelanceerde Kennissenbank geeft gebruikers de mogelijkheid te zoeken op naam, organisatie of plaats. In volgende versies wordt veel meer mogelijk: zo komt er een koppeling met een database van alle projecten van de Groene Kennis Coöperatie. In een overzicht kun je  zien wie waar aan werkt en met wie.
Ben je nieuwsgierig. Ga naar de Groene Kennissenbank en meld u aan. Na registratie kun je je gegevens toevoegen of aanpassen.

woensdag 10 april 2013

Skype in the Classroom

Bron: slbberichten

Het inzetten van Skype in het onderwijs wordt ondersteund met Skype in the Classroom. Deze gespecialiseerde website is een soort marktplaats voor docenten om gelijkgestemden over de hele wereld te vinden en samen aan projecten te werken, uiteraard met behulp van Skype.

Skype Classroom is geheel gratis en is met behulp van een smartboard eenvoudig te gebruiken in de klas.

maandag 8 april 2013

Dierenmuseum


Een website met een verzameling kennis en informatie over de relatie tussen mens en dier. Het Dierenmuseum belicht deze relatie vanuit cultuurhistorisch perspectief.

Het Dierenmuseum is een virtueel museum en heeft 7 'tentoonstellingsruimtes'. Iedere ruimte is onderverdeeld in een aantal thema's en ieder thema weer in een aantal onderwerpen.

1. De dierenwereld

Wat weten we over dieren? Wat zijn dieren? Hoe zijn dieren ontstaan? Hoe heeft de mens de dierenwereld geordend? Wat is het gedrag van dieren? Hebben dieren emoties, zelfbewustzijn en kennen ze moraal? Hoe intelligent zijn dieren? Wat zijn de bedreigingen van de dierenwereld?

2. Denken over dieren

Hoe denken mensen over dieren? Tellen dieren mee? Hoe behoren we met dieren om te gaan? Wat zeggen filosofen en ethici daarover? Hoe kijken verschillende religies tegen dieren aan? Welke organisaties komen op voor de belangen van dieren en waarom? Hoe zit het met politiek, beleid en regelgeving?

3. Omgang met dieren

Hoe gaan we om met dieren? Vroeger en nu? In Nederland en in andere landen en culturen? Leer meer over dieren voor bont, gezelschap, onderzoek, sport, vermaak, veehouderij, visserij, werk en dieren in het wild.

4. Maatschappelijke discussies

Waar leidt onze omgang met dieren tot discussie? De discussies gaan veelal over het welzijn van dieren en de vraag of we wel op een respectvolle wijze met dieren omgaan. Leer wat de discussies zijn over dieren voor bont, gezelschap, onderzoek, sport, veehouderij, vermaak, visserij, werk en dieren in het wild.

5. Dieren in cultuur

Dieren komen veelvuldig voor in kunst, literatuur, films en reclame. Deze cultuuruitingen laten ook zien hoe mensen (vroeger en nu) tegen dieren aan kijken en wat dieren voor mensen betekenen of hebben betekend.

6. Dierenliefde

De meeste mensen houden van dieren, maar wat is precies dierenliefde? Hoe komt het dat we op verschillende wijze met dieren omgaan? Waarom identificeren we ons met dieren? Waarom leggen we verzamelingen aan van ons lievelingsdier en hebben we dierentatoeages. En hoe zit het met liefde en vriendschap tussen dieren?

7. Nieuws

Hier vind je informatie over nieuwe boeken, cursussen, evenementen, lezingen, symposia, films, tentoonstellingen en tv-programma's die raken aan het thema mens-dier.

donderdag 21 maart 2013

Pdf als bladerboek

Bron: www.computertotaal.nl

Via Flipsnack kun je van ieder willekeurig pdf-bestand een mooi online bladerboek maken. Dat oogt niet enkel fraaier, maar ook een stuk professioneler. Hieronder wordt in drie stappen uitgelegd hoe je te werk gaat.

1. Registreren

Surf naar FlipSnack.com. Klik daarna bovenaan op de knop Make a flipping book. De dienst is volledig gratis, maar vereist wel een registratie met naam, e-mailadres en wachtwoord. Ook kun je Flipsnack-account koppelen aan je Facebook-, Gmail-, Twitter, Yahoo!- of MySpace-account zodat je verder geen gegevens hoeft in te vullen. Na een registratie of het koppelen van een account kun je direct aan de slag. Allereerst moet je een titel voor uw flashboek invoeren. Vervolgens selecteer je een pdf-bestand. Via My Computer kun je op je harde schijf een bestand kiezen. Klik op de Browse-knop om een pdf-bestand van maximaal 500 pagina's te kiezen. Blader naar de juiste bestandslocatie en kies Openen. Afhankelijk van de bestandsgrootte kan dit enige tijd in beslag nemen. Wil je een pdf-bestand dat online staat gebruiken? Kies dan Import from URL en voer het webadres in. Is het uploaden voltooid? Gebruik dan de blauwe Next-knop om verder te gaan naar de ontwerpmodus.


In slechts enkele minuten maak je van je pdf-bestand een mooi boek in flashformaat.

2. Personaliseren


Via Choose Template krijg je een idee over de vier verschillende soorten flipbooks die je kunt maken via Flipsnack. Van een widgetachtig exemplaar of boek met hardcover tot magazinestijl of ingebonden exemplaar. Hier is gekozen voor een Classic flip. Zodra je op één van de vier sjablonen geklikt hebben, verschijnt er onder Preview een voorvertoning. Je kunt de pijltjestoetsen gebruiken om door het flipbook heen te bladeren. Wanneer je in het midden van het boek klikt, krijg je een voorvertoning op volledige schermgrootte.
Helemaal onderaan, bij Settings, kun je de vormgeving verder afstellen naar eigen smaak. Je kunt de stijl en kleur van de achtergrond aanpassen en de grootte van het magazine wijzigen. Bij Controls heb je een aantal mogelijkheden wat betreft het bladeren door het magazine. Of de pijltjestoetsen altijd in beeld moeten blijven, of er miniaturen onderaan moeten staan, of dat lezers het pdf-bestand mogen downloaden naar hun harde schijf.


Je bepaalt de kleur, achtergrondstijl en grootte volledig zelf.

3. Delen

Zodra je klaar bent met de vormgeving en de functies van je flipbook, kun je op de Finish-knop drukken. Via Edit name kun je eventueel de naam van je flipbook nog wijzigen. Flipsnack heeft een unieke url gegenereerd, zodat je je pdf eenvoudig kunt delen met vrienden of familieleden. Gebruik de Copy-knop om de url naar je klembord te kopiëren. Met de gekleurde knoppen helemaal onderaan is het zelfs mogelijk om je flipbook via Facebook, Twitter of e-mail te delen. Klik op Post to wall om het magazine als prikbordbericht op je Facebook-profielpagina te publiceren. Wilt je je boek liever delen via Twitter? Klik dan op Tweet. Je krijgt vervolgens een Twitter-bericht te zien in de vorm van 'Check out this flipping book!' plus de unieke url. Via Send email kun je de url van je flipbook naar je vrienden of collega's versturen. Wil je het flipbook aan je eigen site toevoegen? Gebruik dan de Free Embed-knop. Let wel, de gratis versie is gelimiteerd tot maximaal 15 pagina's. Ook wordt er een watermerk getoond.

dinsdag 19 maart 2013

Social media in het MBO: lesideeën

Bron: www.kennisnet.nl Online krijg je veel ideeën om sociale media te gebruiken in de les. Er wordt een hoop ontwikkeld en gedeeld om de docent, leerling en student op weg te helpen naar mediawijsheid. Saskia Beeldman heeft voor het mbo een aantal lesideeën op een rij gezet.

Van de vijf meestgebruikte socials: Facebook, Twitter, Pinterest, Youtube en WordPress geeft ze voorbeelden.

Saskia geeft daarbij de volgende tips:
“Je hoeft niet alle ideeën te gebruiken. Het is zelfs beter om te kiezen. Bekijk welke ideeën je aanspreken en ga daarmee aan de slag. Sommige ideeën kunnen ook op een ander platform worden gebruikt. Maak keuzes die bij je passen en die makkelijk toe te passen zijn binnen de mogelijkheden van jouw les.”

Bescherming bedreigde diersoortenBron: www.groenkennisnet.nl

Van 3 tot 14 maart vond in de Thaise hoofdstad Bangkok de 16e CITES conferentie plaats. Via het CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora) verdrag wordt de commerciële handel in beschermde dieren en plantensoorten geregeld. Ruim 180 landen hebben het verdrag ondertekend. Elke drie jaar wordt er een conferentie georganiseerd voor de lidstaten waar de beschermingsstatus van dieren en planten wordt vastgelegd. De conferentie was ook aanleiding tot publiciteit in binnen en buitenlandse pers over bedreigde diersoorten die ofwel door legale jacht en handel ofwel door stroperij nog verder bedreigd worden. Dit jaar waren er nieuwsberichten over gordeldieren, schildpadden, neushoorns en olifanten, haaien, tijgers, en mensapen.

Kijk voor meer informatie, links en achtergronden op de site van Groenkennisnet

maandag 18 maart 2013

Apps en competenties

Bron: http://www.socialmedia.peterlakeman.nl

Op de site educatorstechnology staat een artikel over de vele competenties die komen kijken bij teaching 2.0 en het gebruik van Ipads in de klas. Per competentie worden een aantal apps genoemd.

1- My students should be able to create presentations . Here are the apps to help you achieve this goal :
1- Sliderocket
2- Idea Flight
3- Slideshark
4- SlideGrabber
5- Prezi Viewer
6- Xavier Presentation

2- My students should be able to create digital stories. Here are the apps to help you achieve this goal
1-StoryKit
2- Talking Tom & Ben News
3- I Tell a Story
4- Scholastic Storia
5- Talking Tom Cat
6- Toontastic
7- Our Story
8- Bunsella Bedtimes Story

3- My students should be able to create eBooks . Here are the apps to help you achieve this goal
1- Book Creator for iPad
2- eBook Magic
3- Demibooks Composer
4- Story Patch
5- Creative Book Builder

4- My students should be able to print their docs right from their iPad. Here are the apps to help you achieve this goal
1- Epson iPrint
2- Print Magic
3- ACT Printer
4- Doc Printer
5- Air Sharing

5- My students should be able to create videos . Here are the apps to help you achieve this goal
1- Animoto Video
2- Videolicious
3- Vidify app
4- ReelDirector
5- Magisto
6- Super 8
7- Vintagio
8- iMovie

6- I want to Improve my students reading skills. Here are the apps to help you achieve this goal
1- Hide Run Growl
2- Pango Book1 and 2
3- Play Tales
4- iHowToBook
5- I Like Books
6- MeeGenius

7- My students should be able to take notes on their iPad . Here are the apps to help you achieve this goal
1- Paper Desk Lite
2- Idea Sketch
3- Mobile Noter
4- ABC Notes
5- Ghost Writer Notes
6- Penultimate
7- Note Taker HD
8- Note Shelf


8- My students should be able to create written content on their iPads . Here are the apps to help you achieve this goal :
1- Write Boom
2- Enso Writer
3- Clean Writer
4- Chapters Notebooks for Writers
5- Chronicle for iPad
6- ABC Cursive Writing
7- Sentence Builder for iPad
8- Popplet
9- Storybuilder for iPad
10- iCan Write

9- My students should be able to use White Boards from their iPads. Here are the apps to help you achieve this goal

1- Educreations
2- ShowMe
3- Jot
4- SyncSpace
5-Ideas Flight

10-My students should be able to record audio clips . Here are the apps to help you achieve this goal
1- AudioBoo
2-`iTalk Recorder
3- Mobile Podcaster
4- iPadio
5- Voice Recorder HD
6- Audio Note
7- Sound Note
8- Dragon Dictation


11- My students should be able to screen share . Here are the apps to help you achieve this goal
1- Join.me
2- Air Sketch
3- Conference Pad
4- Team Viewer
5- Screen Chomp

12-My students should be able to do their homework with the help of iPad . Here are the apps to help you achieve this goal
1- Homeworkr
2- Homework Planner
3-iHomeworkr
4- iStudiez-Pro

13- My students should be able to create mind maps . Here are the apps to help you achieve this goal
1- MindMeiser
2- Mindo
3- Popplet
4- Maptini
5- Idea Sketch
8- iThoughts HD
6- Mind Node
7- Simple Mind
8- iThoughts HD

14-My students should be able to do research using iPad . Here are the apps to help you achieve this goal
1- Documents to Go
2- Readdledocs
3- Dropbox
4- Wolfram alpha
5- Good Reader
6- iSource APA
7- Cloud Readers
8- iBooks

15-My students should be able to create digital portfolios . Here are the apps to help you achieve this goal
1- Evernote
2- Paper
3- Three Ring
4- Coolibah
4- Coolibah
5- VoiceThread