donderdag 29 augustus 2013

Welzijn wilde dieren

Bron: www.groenkennisnet.nl

Veel welzijnsonderzoek is gericht op de behoeften van gedomesticeerde dieren en leidt tot verbetering van hun leefomstandigheden en vermindering van welzijnsaantasting.

 
De gevolgen van menselijke activiteiten op het welzijn van wilde dieren krijgt veel minder aandacht, aldus J.K. Kirkwood, auteur van het artikel ‘Wild animal welfare’.
Onze houding ten opzichte van vrij levende dieren en onze verantwoordelijkheid daarvoor is de afgelopen decennia veranderd. Het is te gemakkelijk om te stellen dat als we dieren houden we voor ze verantwoordelijk zijn en als we ze niet houden we het niet zijn. Door de grootte van de populatie mens (bijna 7 miljard) en de enorme ruimte die we gebruiken, oefenen we veel invloed uit op het welzijn en lot van heel veel wilde dieren. Dit geeft ons een grote verantwoordelijkheid voor deze dieren op het niveau van populatie en individu. De mate echter waarin we deze verantwoordelijkheid voelen èn er naar handelen, verschilt per individu en gemeenschap. Want, van wie zijn ze, deze dieren?

Lees verder op het dossier dan door Groenkennisnet hierover is gemaakt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten