maandag 17 november 2014

ICT-tools

Hieronder verschillende (nieuwe) ict tools met handleidingen (de meesten zijn gemaakt door H. van Schie: kijk voor nog meer handleidingen op zijn blog)

TubeChop is een tool waarmee fragmenten uit Youtube-filmpjes geknipt kunnen worden.
Die fragmenten krijgen een eigen internetadres. Als naar dat adres wordt gesurft dan wordt van het filmpje alleen het uitgeknipte fragment vertoond.
Handleiding

Thinglink is een handige on-line tool om interactieve afbeeldingen te maken. Je uploadt een afbeelding naar de server en vervolgens kun je bepaalde gebieden in die afbeelding interactief maken. Je kunt er bijvoorbeeld een link aan verbinden, maar je kunt er ook een tekst (bijv. een opdracht of uitleg) aan verbinden of een videofilmpje. Er zijn legio mogelijkheden te bedenken om dit in het onderwijs te benutten. Nog een voorbeeld dan voor de moderne vreemde talen: als de leerling de muis over het interactieve deel van de afbeelding beweegt, spreekt de computer het woord in de vreemde taal uit. Tegenwoordig kun je met elke computer spraak opnemen omdat een microfoontje is ingebouwd, dus zo’n toepassing is in een wip gemaakt.
Handleiding

Appear.in is een tool waarmee maximaal 8 personen op hoogst eenvoudige wijze via de pc een real-time videogesprek met elkaar kunnen voeren en tegelijkertijd met elkaar kunnen chatten.
Om met elkaar in gesprek te kunnen gaan dienen de pc's van de deelnemers te zijn voorzien van een ingeschakelde webcam.
Handleiding

Canva is een tool waarmee in een oogwenk zeer fraaie posters gemaakt kunnen worden. En dat ook nog eens op een zeer eenvoudige, snelle en gebruiksvriendelijke manier.
Deze posters kunnen gevuld worden met: achtergronden, vormen, lijnen, banners, teksten, tekstwolken, buttons, icoontjes, pijlen, infographics, illustraties enz. enz.. Daarbij kan geput worden uit een eindeloos grote bibliotheek. Ook is het mogelijk om eigen illustraties op de posters te plaatsen.
Handleiding

 Gynzy is een digibordsoftware die op alle verschillende digiborden bruikbaar is. Het pakket is webbased, je kunt er je lessen in voorbereiden en daarnaast gebruik maken van handige tools die je helpen om leerstof te visualiseren.

Drie alternatieven voor powerpoint zijn: Google drive, Prezi en Zoho. Linken met instructiefilmpjes zijn hier te vinden.

 

App ziekten, plagen en onkruiden

Bron: www.groenkennisnet.nl

De 'Beeldenbank ziekten, plagen en onkruiden' is vanaf vandaag voor iedereen - ook voor bezitters van een iPhone - gratis te bekijken via een app. De app voor Android was al eerder gelanceerd. Nu is ook de app voor iOS beschikbaar.
 
 

Apps

Tot voor kort kon je de beelden en beschrijvingen alleen achter je pc of laptop raadplegen. Om de beelden beter toegankelijk te maken, ook wanneer je in het veld staat, heeft Bureau Erkenningen, de organisatie die bewijzen van vakbekwaamheid voor toepassing van chemische bestrijdingsmiddelen of 'spuitlicenties' uitgeeft, opdracht gegeven voor de ontwikkeling van een app. In juni kon de Stuurgroep gewasbescherming van de AOC Raad, eigenaar van de beeldenbank, de app voor Android lanceren. Vanaf nu is ook de App voor iOS, voor iPhone en iPad beschikbaar.

Markeren

De app, die is ontwikkeld door Prolific, geeft toegang tot beelden en beschrijvingen van de ziekten, plagen, onkruiden en natuurlijke vijanden die in de beeldenbank zijn opgenomen. De app laadt alle beelden als miniatuurweergaven. Wanneer je als gebruiker gedetailleerde informatie opvraagt, worden beelden in groter formaat opgehaald zodat je ze nauwkeuriger kunt bekijken. Het aantal ziekten, plagen en onkruiden is groot: er zijn er een kleine duizend. Om het terugzoeken van aantastingen of onkruiden makkelijker te maken, kun je items in de app markeren.

Uitbreiding

De Beeldenbank ziekten, plagen en onkruiden is onderdeel van Groen Kennisnet en wordt nog regelmatig aangevuld. Zo zijn recent nieuwe beschrijvingen gemaakt van ziekten en plagen in lelie. Met de uniformering van examens voor gewasbescherming, zijn ook examenlijsten van verplicht te leren ziekten, plagen en onkruiden toegevoegd aan de beeldenbank. En om bezoekers te helpen bij het zoeken van aanvullende informatie, vind je sinds kort bij elk item kant-en-klare zoekvragen die informatie ophalen uit de collectie van Groen Kennisnet.
De beeldenbank is te benaderen via een herkenbaar webadres: www.beeldenbankgewasbescherming.nl.
 

vrijdag 5 september 2014

Social media tools

Wil je social media tools gebruiken in je lessen? Kijk dan een op deze startpagina in start me van Aswin Brouwer! Hierop staan veel gratis online tools en handleidingen.donderdag 28 augustus 2014

Web 2.0 tools

Tekst: Lotte Boot

Kennisnet vroeg leraren en docenten welke 2.0 tools bij hen het meest geliefd zijn. Dit is hun top 10.
 

1) Edmodo
Wordt ook wel de Facebook voor het onderwijs genoemd. Volgens velen een absolute topper, die het gemakkelijker maakt in een veilige omgeving contact te onderhouden met leerlingen en de ouderbetrokkenheid te vergroten.

2) Kahoot!
Met Kahoot! kun je leerlingen bijvoorbeeld een quiz laten maken in de les. Populair onder leerlingen want erg dynamisch. Won het nipt van Socrative, ook een populaire tool onder leraren.

3) Thinglink
Dankzij Thinglink is het nu heel gemakkelijk geworden foto’s, video’s en websites interactief te maken. Geliefde tool onder leraren omdat het je in staat stelt plaatjes in de les op een dynamische manier te gebruiken en omdat het leerlingen uitdaagt op onderzoek uit te gaan.

4) Padlet
Vaak genoemd. Dit virtuele prikbord is ideaal voor het groeperen van noties of het maken van projecten en verzamelingen. Je kunt er bijvoorbeeld antwoorden of ideeën van leerlingen op een overzichtelijke manier mee presenteren. Het is een lege internetpagina waarop je briefjes kunt ‘plakken’ met, als je wilt, zelfs tekst en geluid.

5) Answergarden
Met deze tool kun je op een simpele manier een wordcloud maken. Je stelt een vraag of poneert een stelling en ‘krabbelt’ de antwoorden neer. Alle woorden vormen samen een wolk. Heel geschikt voor een klassikale brainstorm, of wanneer je wilt testen wat leerlingen al weten over een bepaald onderwerp.

6) Blendspace
Een tool die je in staat stelt binnen vijf minuten de mooiste lessen te ontwikkelen, ook wanneer je over een onderwerp nog nauwelijks iets weet. Je kunt die lessen bovendien heel gemakkelijk delen met leerlingen en collega-docenten.

7) Titanpad
Handig programmaatje waarmee je gezamenlijk en tegelijkertijd aan teksten kunt werken. Je ziet ‘in real time’ wat de ander doet en kunt ook met elkaar overleggen via de chatfunctie. Als docent kun je op afstand volgen wat je leerlingen doen en ze via de chat feedback geven. Je kunt ze op deze manier ook heel goed elkaars werk laten beoordelen.

8) Tricider
Heel handig wanneer er gestemd moet worden, bijvoorbeeld over de onderwerpen die leerlingen graag willen behandelen. Ook kun je het gebruiken om aan te tonen hoe een democratisch stemproces werkt. Het aantal stemmen wordt duidelijk bijgehouden en er is ruimte voor het toevoegen van argumenten. Ook een goede tool voor het verzamelen van ideeën.

9) ClassDojo
Met name bedoeld voor het primair onderwijs. Een tool die leraren helpt de sfeer in de klas te verbeteren en goed gedrag van leerlingen te belonen en positief te beïnvloeden. Je kunt er in de klas feedback mee geven aan de leerlingen zelf, of het gebruiken om gedragsrapportages te maken.

10) Google Apps for Education
Een verzameling van handige tools, zoals gedeelde documenten, een klassenagenda of een spreadsheet met vorderingen van leerlingen. Ingevoerde gegevens worden allemaal op een veilige manier in de cloud bewaard.
Google is sowieso goed bezig op educatief gebied. Zo is de website A Google a Day ideaal voor het aanleren van mediawijsheid. Leerlingen krijgen elke dag een vraag van Google voorgeschoteld waarop ze het antwoord moeten zien te vinden.

Goed om te weten
In onze rubrieken ‘Hoe werkt…’ en ‘In de etalage’ geven mensen uit het onderwijs ook regelmatig tips over handige tools.

donderdag 14 augustus 2014

Dossier terugkeer van de wolf

Bron: Groenkennisnet

Rond het voorjaar van 2013 en 2014 zijn verschillende keren wolven waargenomen in grensgebieden tussen Nederland en Duitsland. Volgens experts is het slechts een kwestie van tijd voor de wolf zich in Nederland vestigt. Wetenschappers van het groene kennisinstituut Alterra Wageningen UR hebben dan ook een uitgebreid plan gemaakt, voor als het zover is. Dit Voorstel voor een Wolvenplan, versie 2.0, dient als leidraad voor de overheid, ook al zijn niet alle aanbevelingen overgenomen. Een jaar eerder publiceerde Alterra al een rapport over de komst van de wolf naar Nederland.

Groenkennisnet heeft een dossier samengesteld over de terugkeer van de wolf in Nederland: link dossier. Vanzelfsprekend biedt het dossier de mogelijkheid om beide wetenschappelijke uitgaven te downloaden.

Veilige speeltoestellen in de natuur

Bron: www.groenkennisnet.nl


Een boomstam, een klimwand of een kunstobject in het bos of op een natuurterrein. Wanneer is iets volgens de wet een speeltoestel? En aan welke veiligheidseisen moet de constructie voldoen?

 Landgoed Schovenhorst
Een losliggende boomstam waar een kind overheen kan lopen, is dat een speeltoestel? Bos- en natuurbeheerders met speelobjecten of andere constructies op hun terrein, kunnen zich voor dergelijke vragen gesteld zien. Speelobjecten moeten namelijk aan veiligheids- en gezondheidseisen voldoen, volgens het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (WAS). In Bosberichten nummer 8 van 2014 worden de criteria verder uitgediept. Het artikel over speeltoestellen is ontstaan vanuit de cursus ‘Ontwerpen en bouwen van speeltoestellen’ van het Keurmerkinstituut en deels gebaseerd op ervaringen met het bouwen van sportobjecten in bos- en natuurterreinen bij Staatsbosbeheer.

Lees voor meer informatie het artikel op de site van groenkennisnet.

App roofdieren herkennen

Bron: www.groenkennisnet.nl

Roofdiersoorten als wilde kat, wolf, otter en boommarter keren terug en breiden zich uit, dankzij natuurherstel, bescherming en soms ook herintroductie van deze soorten. De kans om deze soorten in het wild tegen te komen, groeit dan ook. Stichting ARK Natuurontwikkeling heeft daarom een app ontwikkeld om wilde roofdieren te kunnen determineren. De Roofdierapp is voor natuurliefhebbers, gidsen, boswachters, jagers en weginspecteurs. Dus voor iedereen die op levende of dode wilde dieren zou kunnen stuiten. De app toont de kenmerken die deze diersoorten onderscheiden van andere diersoorten waar ze op lijken.


De Roofdierapp is geschreven door Jaap Mulder en geïllustreerd door Jeroen Helmer van ARK Natuurontwikkeling. De foto's zijn onder meer van Jelger Herder/ Digital Nature.

De app is verkrijgbaar via:
Google Play Store
iTunes App Store

woensdag 9 juli 2014

PDF converter

Op het blog van André Manssen stond enige tijd geleden een item over een gratis pdf converter:
http://online2pdf.com/

Online PDF-converter

De onderstaande afbeelding laat zien wat dit online tooltje allemaal kan.

Online PDF-converter-2

Een uitgebreide handleiding / gebruiksinstructie is te vinden onder de menukeuze ‘Features/Help‘. Ook vind je in dit menu de ‘Faq/Problems‘. Er is een kleine beperking. Betreft de grootte van de te uploaden files: ‘The maximum file size is 50 MB. All files together must not exceed 100 MB. You can merge up to 20 files to one single PDF file.’

donderdag 15 mei 2014

Leerkrachten en sociale media: hoe het níet moet in 11 blunders

Bron: www.kennisnet.nl
Tekst: Lotte Boot

Sociale media bieden het onderwijs veel kansen. Tegelijkertijd gaat deze ontwikkeling gepaard met nieuwe dilemma’s; hoe houd je werk en privé gescheiden, hoe bewaak je je grenzen als het gaat om vriendschapsverzoeken van leerlingen, en wat kun je wel en niet online roepen over een rotdag op school? Hoe het níet moet. De don’ts (en de ergste socialemediablunders van leerkrachten) op een rij.
 
Sociale media zijn ideaal voor leerkrachten die contact willen onderhouden met leerlingen en ouders. Facebookklassenpagina’s, schoolaccounts op Twitter, ze maken het communiceren vaak gemakkelijker en ze sluiten goed aan bij de interesse van kinderen. Je bent als leerkracht bovendien beter op de hoogte van wat er speelt wanneer je je leerlingen ook op sociale media ontmoet. Maar er zijn ook voorbeelden van wanneer dit fout gaat.

Lees op de site van Kennisnet hoe wel niet moet in 11 blunders: link

vrijdag 14 maart 2014

Youtube zonder internetverbinding

bron: www.trendmatcher.nl

Het is eenvoudig om een Youtube filmpje in een presentatie op te nemen zonder internetaansluiting, waardoor je  meer vaart houdt in je presentatie en het filmpje netjes beeldvullend kunt laten zien. Om er zeker van te zijn dat het werkt moet je het filmpje van tevoren downloaden en embedden in je presentatie.

Dat downloaden kan online via een tool als convertfiles.com of via lokaal geïnstalleerde software zoals 4K Video Downloader.

Sla het filmpje op als MP4 bestand en zet het in dezelfde directory als waar je presentatie staat. Kies dan via Ontwikkelaars, Meer besturingselementen voor de Windows Mediaplayer. Sleep een kader open, klik met de rechtermuisknop voor Eigenschappen en vul bij de url de bestandsnaam van het filmpje in...

Bekijk de handelingen in de screencast hieronder. Voorwaarde is dat je Windows Mediaplayer op je systeem geïnstalleerd hebt.Bekijk de screencast via Youtube.

Toetsen maken met Google Forms

bron: www.trendmatcher.nl/


Je wilt je leerlingen een simpele (reken) toets laten maken, maar je hebt geen zin in nakijken? Dat is ook helemaal niet nodig, want Google Forms beschikt over gegevensvalidatie! Daarmee dwing je invullers om het juiste antwoord te geven. Gebeurt dat niet, dan wordt het formulier ook niet verstuurd. Die gegevensvalidatie is te gebruiken voor tekst, getallen en voor reguliere expressies.

Als voorbeeld hieronder een screencast die laat zien hoe het werkt.

Een kind kan de was doen! Ook heel makkelijk voor validatie van e-mail adressen trouwens.Bekijk de screencast via YouTube.

Bij Google Support staat uitgebreide informatie over het gebruik van gegevensvalidatie.
De vragen 'Tekst', 'Alineatekst' en 'Selectievakjes' zijn momenteel de enige vragen die gegevensvalidatie ondersteunen. Elk type vraag heeft zijn eigen validatie-instellingen. Bij selectievakjes bijvoorbeeld kun je kiezen voor een minimum, maximum of exact aantal aan te vinken vakjes.

Ebook maken met wikipedia

bron: www.trendmatcher.nl/

Iin Wikipedia is het heel makkelijk om een eBook te maken van  gekozen artikelen. Je activeert de Boekenmaker en selecteert de pagina's die je wilt toevoegen aan je boek. Als je klaar bent geef je je boek een titel en omschrijving en kiest in welk formaat je het boek wilt downloaden. Daarbij kun je onder andere kiezen voor PDF of ePub. Eventueel kun je de volgorde van de pagina's ook nog aanpassen!

Op de hulppagina staat een uitgebreide instructie, maar die heb je vast niet nodig als je bijgaande screencast even bekijkt!


Bekijk de screencast via YouTube.

Afbeeldingen bewerken

Bron: www.manssen.nl

OIE-1
 
Online Image Editor is een handige en eenvoudig te gebruiken gratis webtool om afbeeldingen te bewerken. Niet – zoals de naam van het tooltje doet vermoeden – in het Engels, maar in helder Nederlands (m.u.v. sommige pictogrammen met tekst in de werkbalk). Ook de ‘help’-pagina’s zijn in het Nederlands en voorzien van illustraties die de tekst verduidelijken.
Specificaties
 • Verklein/vergroot of snij je plaatjes.
 • Voeg tekst toe aan je plaatjes.
 • Voeg randen toe of leg plaatjes over elkaar.
 • Zet plaatje in een fotolijst of voeg een masker over je plaatje.
 • Voeg animatie toe aan je eigen plaatje!
 • Verklein de bestandsgrootte van je geanimeerde gif…
 • Maak je plaatje scherp, verander kleuren.
 • Maak je eigen Twinkel ster animatie.
 • Voeg glinsters en glitters toe aan je plaatje.
Bovenstaande kan ook met bewegende plaatjes (animated gifs), want die kun je ook met dit tooltje maken. Online Image Editor werkt met alle formaten zoals: Bitmap (bmp), Jpeg (jpg), (animated) Gif en PNG. Het tooltje is verder helemaal gratis te gebruiken. Je hoeft geen account aan te maken. Je kunt meteen beginnen met een afbeelding te uploaden en te bewerken.

OIE-2
Werkbalk ‘Basics’
OIE-3
Werkbalk ‘Wizards’
OIE-4
Werkbalk ’2013′
 
Is je afbeelding naar wens, dan kun je die weer meteen downloaden naar je harde schijf. De Nederlandstalige ‘Help’-pagina’s vind je onder het pictogram ‘Help’ in de werkbalk. Je moet dan wel even de taal instellen naar Nederlands. Zie de afbeelding hieronder:
 
OIE-5
Taal instellen

Of je klikt op het picogrammetje in het vak met tekst, rechts in het venster:

OIE-6
 


Videochatten

Bron: blog Droog's leren delen

Via vLine is het heel eenvoudig om een online videochat te starten. Het kan snel, binnen een minuut, er zijn geen downloads nodig en het is  volledig gratis. vLine is heel handig voor gebruik in het onderwijs, bijvoorbeeld om in groepjes effectief te samen te werken. vLine kan ook prima privé gebruikt worden, bijvoorbeeld om even met zoon of dochter of opa of oma bij te praten.

vLine Start a Video Chat 2014-02-21_0825

Hoe het werkt?
Stap 1. Klik op Start a videochat
Stap 2. Vul de naam in waaronder je zichtbaar wil zijn
Stap 3. Geef toestemming om je camera en microfoon te gebruiken
Stap 4. Deel de gegenereerde link via mail, Twitter, Facebook of Google+

vLine link invite 2014-02-21_0822

Stap 5. Videochat
vLine is een nieuw type videochat, gebaseerd op WebRTC, en kent geen vertraging bij internationale verbindingen. Het is mogelijk om in een klik meerdere mensen toe te voegen. Voor een goede kwaliteit wordt wel aangeraden niet meer dan 5 verbindingen tegelijk te hebben. De verbinding kan in principe de hele dag open gelaten worden, om af en toe even wat te kunnen zeggen. De link kan ook worden stopgezet en later opnieuw worden gebruikt. Je kunt het beeld en geluid tijdens een gesprek tussendoor ook even ‘bevriezen’, als je iets wilt doen of zeggen dat niet alle gesprekspartners hoeven te zien of horen.

Niet onbelangrijk: Op dit moment werkt vLine alleen nog via de Chrome en Safari browsers en nog niet voor iOS en Androïd maar dit zit er allemaal wel aan te komen.

Todaysmeet

 

 
Heb je tijdelijk een digitaal kanaal nodig om wat te overleggen maar doe je dat liever niet helemaal openbaar? Dan kan Todays Meet uitkomst bieden. Je gaat naar de site en klikt op "create a room. Je geeft je eigen kanaal een naam en kiest hoe lang het bewaart moet worden. Vervolgens deel je de url van je eigen kanaal met de deelnemers en kan de discussie beginnen. Ideaal tijdens een studiebijeenkomst of om feedback te geven op een presentatie.
Lees voor een uitgebreide de handleiding op ict-idee.


woensdag 5 februari 2014

Zoeken op de site van Groen Kennisnet

Bron: www.groenkennisnet.nl

Hoe zoek je binnen Groen Kennisnet? Hoe vind je lesmaterialen? Of mensen? De zoekbox van Groen Kennisnet kent heel veel zoekmogelijkheden, maar die zijn lang niet altijd bekend.Daarom ontwikkelde Groen Kennisnet 9 filmpjes. In niet meer dan 2 minuten per filmpje zie je wat de mogelijkheden van Groen Kennisnet zijn:

 • Introductiefilmpje: Zoeken naar lesmateriaal en bronnen op Groen Kennisnet
 • Zo gebruik je de startpagina
 • Uitleg over de tabbladen
 • Gefilterd zoeken
 • Meer of juist minder zoekresultaten
 • Standaard instellingen: aan of uit
 • Lesmateriaal en bronnen per groen thema
 • De Groen Kennisnet-app
 • Vind mensen in de Groene Kennissenbank

Je kunt de filmpjes bekijken op het YouTube-kanaal van Groen Kennisnet. Met hulp van de Groen Kennisnet Trainer kun je de filmpjes ook als instructiemateriaal op je school inzetten.
Je kunt je in de trainer zelf aanmelden als gebruiker. Dan kun je aantekeningen opslaan. Maar je kunt voor de school ook ook een groep docenten tegelijk aanmelden door een lijst (excel of csv) op te sturen naar de
Servicedesk van Groen Kennisnet met de volgende gegevens: e-mailadres, voornaam, tussenvoegsel, achternaam en school.

Heb je vragen of opmerkingen over de filmpjes, of over de Groen Kennisnet Trainer? Geef ze door via servicedesk@groenkennisnet.nl

Meer informatie:

Dierenwelzijn in dierentuinen

Groenkennisnet heeft een item gewijd aan het dierenwelzijn in dierentuinen. De laatste jaren wordt steeds meer onderzoek gepubliceerd over dierenwelzijn bij gehouden wilde dieren. Op deze pagina is allerlei informatie bij elkaar gezet: link


donderdag 9 januari 2014

Tools om meningen te peilen

Op het blog van H.vanSchie staan een aantal tools met handleidingen om meningen te peilen en vragen te stellen:
Answergarden is een tool die kan worden ingezet bij het brainstormen  en het peilen van meningen.
Het gebruik  is gratis en er hoeft geen account te worden aangevraagd.

Handleiding


Infuse Learning is een zeer uitgebreide tool waarmee je vragen kunt stellen aan je publiek. Dat publiek kan bestaan uit bijvoorbeeld leerlingen, ouders op een ouderavond, docenten op een vergadering of toehoorders tijdens een lezing.
Handleiding

Mentimeter maakt het mogelijk om smartphones tijdens de les op uiterst eenvoudige wijze in te zetten als stemkastjes.
Handleiding

Tricider is een  eenvoudige tool om leerlingen te leren brainstormen, argumenteren en stemmen.
Eerst zet de beheerder een vraag, stelling of themawoord online.
Desgewenst kunnen ook pagina's gemaakt worden met meerdere vragen/stellingen/themawoorden.
Automatisch wordt er een internetadres gegenereerd waarop de leerlingen de pagina kan bekijken,
reacties (al dan niet met illustratie) kunnen achterlaten of kunnen reageren op reacties van anderen.

Handleiding

Socrative is een online tool die door docenten gebruikt kan worden om leerlingen tijdens de les antwoord te laten geven op één of meer meerkeuzevragen, goed/fout-vragen, open vragen en/of stellingen.
Handleiding

mQlicker is een krachtig en eenvoudig te gebruiken response-system. Dat houdt in dat de docent via zijn pc (digibord) vragen openstelt voor zijn leerlingen, zijn leerlingen die vragen kunnen inzien en beantwoorden op een eigen device, er op de pc van de docent (digibord) een overzicht wordt getoond van de gegeven reacties en de docent daarover in gesprek kan gaan met zijn leerlingen.
Handleiding

dinsdag 7 januari 2014

De wolf in Nederland

 De recent uitgekomen jubileumeditie van het vakblad Natuur Bos en Landschap besteedt speciale aandacht aan de wolf, met onder meer artikelen over de wolf in Duitsland, preventieve maatregelen tegen aanvallen van wolven op vee, herkenning van wolven in het veld en een verslag van studentenonderzoek van HAS den Bosch die de schade van Limburgse schapenhouders door aanvallen van honden en vossen in kaart brachten. Hoewel de discussie over de wolf nog lang niet de licht hysterische vormen aanneemt zoals in de VS, houdt de volgens velen onvermijdelijke komst van de wolf de gemoederen bezig.

 
Vanuit voornamelijk Polen trekken wolven steeds meer naar het Westen, verder Duitsland in. Omdat zeker in het Westen van Duitsland de wolf lang niet is voorgekomen leidt dit tot de nodige discussie. Vooral veehouders zijn bezorgd, maar een recente studie in Duitsland laat zien dat wolven zich niet vaak vergrijpen aan gedomesticeerde dieren. Dit komt overeen met de uitkomsten van vele andere studies, hoewel tegelijkertijd bijvoorbeeld de Franse overheid claimt dat de schade aan vee toeneemt. Omdat wolven de Nederlandse grens lijken te naderen neemt ook hier de discussie toe. Het CDA Kamerlid Ormel stelde onder meer in 2008 en 2010 Kamervragen. In deze vragen uitte hij ook zijn zorg over het dierenwelzijn wanneer dieren als gevolg van de aanwezigheid van wolven ’s nachts opgestald zouden moeten worden.

Lees het artikel op de site van groenkennisnet  voor meer achtergronden, downloads en sites.

Ebook "onder de grond"

Het e-book 'Onder de grond' gaat over de Nederlandse ondergrond en is een voorbeeld van een nieuwe generatie interactieve e-books. Met traditionel tekst en afbeeldingen, maar ook met video's, animaties, infographics en 3D modellen. Er is veel interactie mogelijk met de onderdelen in het boek, waardoor het verhaal tot leven komt. Het is een voorbeeld hoe een onderwerp met de nieuwe techniek tot leven komt, interessanter wordt en heel leerzaam blijft. Het boek is gratis te downloaden via iBooks en bruikbaar op Mac's of iOS apparaten:
itunes.apple.com/nl/book/onder-de-grond/id712113029