dinsdag 28 mei 2013

Educreations

Bron: slbberichten

Met de gratis app Educreations maak je van je iPad een eenvoudig digibord dat alles opneemt en er een video van maakt. Door te tekenen op de iPad en instructies in te spreken maak je gemakkelijk een uitlegvideo.

Het is ook mogelijk een foto, plaatje of kaart te gebruiken om op te tekenen. De video's kun uploaden naar de site van Educreations waar ze door ideren bekeken kunnen worden. Met deze app is het eenvoudig een extra contactmoment te creëren rond de leerstof en een start te maken met 'flip the classroom'.

Educreations

Kijk voor meer uitleg op deze site.

maandag 27 mei 2013

ICT handleidingen

De ICT-ideeën van H. van Schie zijn nu ook gerubriceerd op een symbaloo pagina.
Deze pagina bevat de rubrieken waarin de tools van ICT idee zijn te verdelen. De pagina linkt door naar sub pagina's in Symbaloo met daarop links naar de tools en de handleidingen.


donderdag 23 mei 2013

Sociale media in pdf

Tips sociale media in pdf

 
Er zijn online zoveel mogelijkheden en tools beschikbaar om in je les te gebruiken, dat het soms lastig is het overzicht te houden. Via de verschillende kanalen van Socialmediainhetmbo.nl krijg je dat overzicht wel. Specifiek gericht op het mbo, maar natuurlijk ook toepasbaar op andere sectoren. Nu zijn alle tips handig gebundeld in een overzichtelijke pdf.

Download alle tips van Socialmediainhetmbo.nl gebundeld in een pdf

Niet alleen bekende kanalen als Facebook, Twitter en Dropbox worden in deze publicatie besproken. Ook is er aandacht voor minder bekende tools als QikPad, Sumopaint en Padlet. En bij elke bespreking staat heel concreet wat je er mee kunt doen in je les!

Het platform Socialmediainhetmbo.nl
Op het platform vind je een ingang naar Facebook waar in een online community staat met tips, trucs en voorbeelden. Daarnaast is er een overzicht van tools, handleidingen en video tutorials op Symbaloo. Ook is er een Twitter feed met de beste links en een Prezi kanaal met inspirerende presentaties.Tot slot is er een Pinterest bord met de beste posters.
Initiatiefnemer van het platform Socialmediainhetmbo.nl is Ashwin Brouwer, docent en coach bij ROC Friesland.

Kennisnet.nl/socialemedia
Op Kennisnet.nl/socialemedia staat alle informatie over sociale media handig gebundeld.

Bron: http://mbo.kennisnet.nl

Schadelijke exoten

Bron: www.groenkennisnet.nl

Veruit de meeste dieren- en plantensoorten die door toedoen van de mens geïntroduceerd worden buiten hun natuurlijke leefgebied, veroorzaken geen schade. Maar enkele soorten veroorzaken wel grote schade aan natuur of economie en moeten daarom actief bestreden worden.

Stierkikkers. Foto: Invexo
In het kader van het Europese interregionale project Invexo (een samentrekkening van Invasieve exoten) in Vlaanderen en Zuid-Nederland zijn een aantal studies gedaan naar de (grensoverschrijdende) aanpak van invasieve exoten.
(On)schadelijk

Invexo definieerde voor het project 'invasieve exoot' als volgt: "Een invasieve exoot is een uitheemse soort die door menselijk handelen buiten zijn natuurlijke verspreidingsgebied is gebracht, zich vestigt en verspreidt en schade (negatieve impact) aanricht of kan aanrichten aan natuur, economie, veiligheid of gezondheid van mens en dier". De toevoeging 'invasieve' is wel belangrijk, want veruit de meeste exoten veroorzaken geen schade. Sterker nog, veel exoten zijn uitgesproken waardevol, denk maar aan aardappels, maïs of vele andere gewassen die niet inheems zijn.

Weinig soorten, grote schade

Slechts een klein aantal organismen ontwikkelt zich tot invasieve exoot. Een algemene vuistregel is dat van elke 1000 exoten er slechts 100 in het wild kunnen overleven.Van die 100 verwilderde soorten zullen er slechts 10 effectief standhouden en populaties vormen. Van die 10 zal er slechts 1 grote schade veroorzaken. Zij kunnen zoveel schade veroorzaken doordat zij zich - ongehinderd door natuurlijke vijanden - explosief kunnen voortplanten. Daarnaast concurreren zij vaak met inheemse soorten en kunnen zij ziektes verspreiden. Voorbeelden van schadelijke uitheemse diersoorten zijn de stierkikker (of Amerikaanse brulkikker), de zonnebaars, zomerganzen en de Amerikaanse rivierkreeft. Zij zorgen voor schade aan biodiversiteit, economische schade, of beide.

Gezamenlijke aanpak

Omdat invasieve exoten zich niet aan gebiedsgrenzen houden, vraagt een effectieve bestrijding om grensoverschrijdende samenwerking en expertise. Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen, dus in eerste instantie is het belangrijk dat de handel in risicovolle soorten wordt gecontroleerd. Als een invasieve exoot in de natuur is gesignaleerd, moet zo snel mogelijk actie worden ondernomen om de soort te verwijderen. Als dat niet lukt, moet worden gekeken hoe de populatie zo goed mogelijk beheerst kan worden, zodat de exoot zich niet verder verspreidt. In 2010 werd de stierkikker in een vijver in Baarlo aangetroffen, waar hij zich ook bleek voort te planten. Nadat de vijver werd afgezet en leeggepompt, werden alle kikkers en larven weggevangen. Daarmee lijkt de invasie van deze exoot in Nederland gestopt te zijn, maar omdat de soort zich in Vlaanderen explosief voortplant, blijft het risico bestaan dat hij zich toch naar Nederland verspreidt.

Kijk voor meer informatie op de site van Groenkennisnet

Competentiemodel voor mediawijsheid

Bron: www.mediawijzer.net

Wat is mediawijsheid nu precies? De Raad voor Cultuur introduceerde het begrip in 2005 als: ’… het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld’. Deze beschrijving wordt door velen gezien als zeer accuraat, maar ook lastig om in de praktijk mee te werken. Want als je niet goed weet waar mediawijsheid precies voor staat, hoe kun je er dan onderzoek naar doen, lesmateriaal voor ontwikkelen, laat staan het meten?Meten van Mediawijsheid: definitie van mediawijsheid
In 2011 heeft een projectgroep de uitdaging opgepakt om antwoord te geven op de vraag ‘Wat is mediawijsheid en op welke wijze kan gemeten worden hoe mediawijs iemand is?’. De projectgroep heeft het startdocument ‘Meten van Mediawijsheid’ opgeleverd. Deze projectgroep heeft, onder leiding van EYE Filminstituut, zwaar en baanbrekend werk verricht om mediawijsheid meetbaar te maken. Resultaat is een definitie van mediawijsheid in 14 competenties verdeeld over 4 competentiegroepen.

Competentiemodel: Versimpeling definitie mediawijsheid
En dan is nu de tweede stap gereed: een verdere versimpeling van de definitie tot een model bestaande uit 10 competenties die elk zijn uitgewerkt in 5 algemene niveaus. In het model is de definitie van mediawijsheid kernachtig verwoord: ‘Mediawijsheid = de verzameling competenties die je nodig hebt om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving. Dit model is ontwikkeld op basis van de inzichten en ervaringen van een aantal experts die midden in de mediawijsheidpraktijk staan. Op 15 november 2012 is dit competentiemodel gepubliceerd op Dé Onderwijsdagen én op de Media and Learning Conference in Brussel. Zo beschikken we over de nieuwste bouwsteen onder het gedachtegoed.
Het is model is bedoeld als handvat bij:
  • de ontwikkeling van mediawijsheidproducten en -diensten.
  • het inzichtelijk maken van het aanbod.
  • de vormgeving van (eenvoudige) meetinstrumenten.
Competentiesmodel downloaden
Bij het competentiemodel horen de volgende bestanden:
Doorontwikkelen van competentiemodel
In 2013 wordt een volgende stap gemaakt. Deze stap zal bestaan uit het opstellen van competentieniveaus die specifiek gericht zijn op bepaalde doelgroepen. Zoals bibliotheekmedewerkers, vakdocenten en leerlingen, maar ook ouders en senioren. Een leraar voor de klas heeft immers andere mediawijsheid nodig dan een peuter in groep 1 of een leerling uit 4-VWO.

Zoekmachines voor apps

Bron: www.manssen.nl

Op de site van André Manssen staan 6 zoekmachines voor apps met een korte bespreking.


Quixey
#1. Quixey
Volgens het blog QueroMedia indexeert Quixey beschikbare apps op verschillende platformen en het doorzoekt ook webinhoud dat apps bevat. Daardoor geeft Quixey in de zoekresultaten apps voor allerlei platformen weer, zowel gratis apps als apps waar je voor moet betalen. Het de bedoeling is dat je met Quixey zoekt op de functie van de app, in plaats van bijvoorbeeld de naam of de categorie van de app. In de zoekbalk staat dan ook de voorgeschreven vraag: “What do you want to do?”. Een simpel antwoord op de vraag volstaat om een reeks apps te vinden die aan jouw behoeften voldoen. Meer over deze zoekmachine kun je lezen op QueroMedia in het artikel “Quixey, de functionele zoekmachine voor apps“.

#2. App Search! van Yahoo!
Yahoo
TabletGuide.nl noemt de zoekmachine voor apps van Yahoo!. TabletGuide schrijft: “Yahoo heeft een zoekmachine ontwikkeld, speciaal voor apps. Je kunt het assortiment van de Android Market en de Apple App Store doorzoeken. De resultaten zijn vervolgens te filteren op prijs en categorie. Een app downloaden kan via de QR code of via een link die je gemaild wordt. Natuurlijk kun je ook gewoon doorklikken naar de store van je keuze… (Bron)”
#3. uQuery
uQuery
uQuery is a search engine focused on the emerging market of mobile applications. We have listened to many requests of the community and the frustration of being able to search and find applications on the iTunes AppStore. With hundreds of thousands of applications available on the AppStore, it has become tremendously difficult to find the right application. (Bron)”
#4. Bridgingapps
BridgingApps
Met Bridgingapps vind je apps makkelijk op zoekterm. Met meer uitgebreide zoekcriteria kun je bijvoorbeeld je niveau van vaardigheden of taalniveau instellen om nog gerichter die apps te vinden die aansluiten bij je vraag. Daarnaast kun je bijvoorbeeld ook apart zoeken in iTunes of Android Market, erg handig als je apple of juist Android gebruikt. (Bron)”
Mocht jij nog een zoekmachine weten voor apps (iPhone, iPad, Android, Windows, enz., dan nodig ik je van harte uit om hieronder een reactie te plaatsen met de naam en URL van de zoekmachine.
#5. Eduapp.
eduapp
En dan is er natuurlijk ook nog de Nederlandse website Eduapp.nl. Hier kun je zoeken naar educatieve apps. “Eduapp is de meest overzichtelijke portal om educatieve apps voor school en thuis te vinden. Zoek op vakgebied, leeftijd en zelfs specifiek op leergebied. Organiseer je apps in lijsten en deel ze met anderen. Eenvoudig en online op computer of tablet, zonder downloads of installatie.”
#6. Tabletportaal
tabletportaal
Eigenlijk geen zoekmachine, maar: “Het Tabletportaal is sinds 2011 online en biedt, tot op de dag van vandaag, de grootste verzameling educatieve apps voor het basisonderwijs. Net als in het Schoolbord- en Kleuterportaal, kan er makkelijk en gratis worden gezocht naar lesmateriaal (apps). De apps worden geselecteerd door leerkrachten uit het basisonderwijs en worden getoetst op kwaliteit en inzetbaarheid. Wij proberen ons zoveel mogelijk te beperken tot Nederlandstalige apps…

Nieuwe versie wikiwijs

Bron: www.wikiwijs.nl

Veranderingen en nieuwe functionaliteiten


Om de nieuwe mogelijkheden te ontdekken is een gedetailleerde beschrijving in de vorm van een handleiding beschikbaar.

Hieronder vind je een beknopt overzicht van alle veranderingen en nieuwe functionaliteiten:

Wikiwijs toolbarIn de nieuwe versie van Wikiwijs wordt na het openen van leermateriaal de Wikiwijs toolbar getoond. Via de toolbar kun je leermateriaal beoordelen, opslaan als favoriet of gebruiken in een arrangement. Ook kun je het materiaal via Facebook voorzien van het predikaat ‘vind ik leuk’ of de url delen op Hyves of Twitter.

Badges en bedankjes verdienenJe kunt voortaan voor het maken/delen van arrangementen, het beoordelen of delen van leermateriaal en het toekennen van keurmerken in Wikiwijs badges verdienen. De badges zijn zichtbaar in het persoonlijke profiel. Ook is het mogelijk om collega’s te bedanken voor het achterlaten van een beoordeling bij materiaal.

Uitgebreid zoeken vernieuwdUitgebreid zoeken is met ingang van deze nieuwe versie vernieuwd. Zo worden de zoekfilters overzichtelijker gepresenteerd en kun je zowel het aantal gevonden leermaterialen of informatiebronnen afzonderlijk oproepen. Ook is de mogelijkheid toegevoegd om te filteren op onderwijssector.

Zoekresultaat alsnog verfijnen naar onderwijssectorIn de nieuwe versie is het mogelijk om een zoekopdracht later alsnog te verfijnen naar onderwijssector.

Zoeken op arrangementen en Digibord softwareVanaf nu kan met ‘uitgebreid zoeken’ via een zoekfilter specifiek op Wikiwijs-arrangementen en Digibord sofware worden gezocht. Ook zijn beide documenttypes voortaan herkenbaar als apart documenttype via een icoon in de zoekresultaten.

Verbeterde weergave zoekresultatenboxDe weergave en leesbaarheid van de zoekresultatenbox is verbeterd. Ook wordt onderwijssector waarop je gezocht hebt voortaan getoond.

Ebook downloaden vanuit zoekresultatenIn het zoekresultatenoverzicht wordt voortaan via een icoon aangegeven wanneer het leermateriaal te downloaden is als epub, een gratis en open e-bookformaat. Door erop te klikken kun je het Ebook direct downloaden.

Aanpassingen ‘meer details’
Binnen de optie ‘meer details’ (zichtbaar vanuit de zoekresultaten) wordt vanaf nu automatisch de naam van de auteur bij het leermateriaal vermeld als het om een arrangement gaat. De naam van de auteur is ook klikbaar als url. Bij het klikken op de url wordt het profiel van de auteur getoond. Ook wordt via een mouse-over over het copyrightlogo nadere informatie over de aard van de copyrightbepalingen gegegeven.

Weergave studiebelasting bij zoekresultaten
Daar waar de studiebelasting van leermateriaal bekend is, wordt deze bij het leermateriaal getoond in het overzichtsscherm van de zoekresultaten.

Contact leggen met auteur van een arrangementIn de nieuwe versie is het mogelijk contact te leggen met de auteur van een arrangement, zonder dat het mailadres van de auteur rechtstreeks wordt prijsgegeven.

Melding bij ontbreken zoekresultaten
Voortaan wordt direct een waarschuwing getoond wanneer bij ‘uitgebreid zoeken’ een combinatie van filters en/of trefwoorden is ingevoerd die geen zoekresultaten oplevert.

Automatisch doorlinken bij invoeren url niet bestaande startpaginaWanneer bij vergissing een url naar een niet bestaande startpagina wordt ingevoerd,verschijnt een Wikiwijs-scherm met een melding waarin staat dat je na 15 seconden automatisch wordt doorgestuurd naar een overzicht van alle bestaande startpagina’s.

Nieuw leermateriaal als zodanig herkenbaarNieuw leermateriaal is voortaan in het overzichtsscherm van de zoekresultaten herkenbaar via de aanduiding ‘nieuw’.

Bekijk suggesties in zoekresultatenNa een zoekactie op Wikiwijs kun je vanuit het overzichtsscherm van de zoekresultaten kiezen voor de knop ‘Bekijk suggesties’. Van ieder documenttype wordt dan, afhankelijk van de sortering (hoogst gewaardeerd, relevantie etc) het best passende zoekresultaat getoond (dit lijkt op ‘Doe een gok’ bij Google).

Nieuwe mogelijkheden beheer keurmerken (uitsluitend voor keurmerkgroepleden)In de nieuwe versie is het mogelijk het gebruik en het resultaat van uitgedeelde keurmerken te monitoren.

dinsdag 14 mei 2013

Symposium zeezoogdieren

Op 25 juni wordt een symposium over zeezoogdieren gehouden op onze school, georganiseerd door Leon Langhout, student Eco- en wildlife studies

In verschillende landen sluiten dolfinaria hun deuren. Verschillende organisaties zijn tegen het houden van zeezoogdieren in gevangenschap, maar toch trekken deze dieren veel bezoekers.

Welke conclusies kunnen hier uit worden getrokken?
Wat is het doel van het bestaan van dolfinaria en dierentuinen?
Zijn deze bedrijven nodig om zeezoogdieren in het wild te helpen?

Tijdens het symposium zal worden ingegaan op deze vragen. Sprekers van Dolfinarium Harderwijk en WSPA Nederland zullen een lezing geven over de hoofdstelling: “Om zeezoogdieren in het wild te helpen is het nodig om zeezoogdieren in dolfinaria en dierentuinen tentoon te stellen.”

Debat

Na de lezingen zal er gedebatteerd worden over de volgende substellingen:
  • Alleen educatieve presentaties hebben bestaansrecht.
  • Wildvang is noodzakelijk om aan de vraag van dolfinaria en dierentuinen te voldoen.
  • Zeezoogdieren in dolfinaria en dierentuinen krijgen voldoende verrijking om stress tegen te gaan.
  • De richtlijnen in het 'dierentuinenbesluit'zorgen ervoor dat zeezoogideren in dolfinaria en dierentuinenen leven in de juiste omstandigheden.

Aan dit debat wordt op een ludieke manier vormgegeven en kan iedereen deelnemen.

Sinds de documentaire ‘The Cove’ zijn steeds meer mensen bezig met dit onderwerp. Onder studenten van Helicon is het opgevallen dat veelinformatie op het internet negatief is omtrent zeezoogdieren in dolfinaria en dierentuinen. De andere kant van het verhaal, dat van de bedrijven en dierverzorgers welke iedere dag met deze dieren werken, is minder groot vertegenwoordigt.

Om studenten een volledige mening te kunnen laten vormen is het nodig om zoveel mogelijk feiten boven water te krijgen. Twee verschillende sprekers, met hun visie op de hoofdstelling, zorgen er voor dat studenten daar samen over kunnen discussiëren.

Datum en locatie

Datum:25 juni 2013
Locatie: Netwerkschool Helicon Opleidingen MBO Velp
Larensteinselaan 26B
6882 CT Velp
Tijd18.00 uur – 21.30 uur

Interesse?

Het belooft een interessante avond te worden waarbij interessante lezingen, maar ook enkele prikkelende substellingen, de revue zullen passeren.

De deuren van de school zijn vanaf 18.00 uur geopend. De officiële opening is om 18.15uur en wordt verricht door Leon Langhout, organisator van dit symposium en student Eco & Wildlife studies van Netwerkschool Helicon Opleidingen, MBO Velp.

Aansluitend volgen de lezingen met daarna het debat.

Inschrijven!

Wil je aanwezig zijn bij dit symposium? Schrijf je dan nu in via leonlanghout@gmail.com onder vermelding van: aanmelden “Zeezoogdierensymposium” op 25 juni a.s.
Doel van dit symposium