woensdag 3 juli 2013

Social media

 

Wil je graag weten wat voor positieve of negatieve dingen er over je school of over jezelf  op Twitter, Facebook en op blogs worden gezegd..?  Gebruik dan de site www.icerocket.com
Het is gratis en je hoeft geen account aan te maken. De tool zoekt op twitter, facebook en weblogs.

Social media bieden personen en bedrijven en het ideale platform om te monitoren wat er over hen gezegd wordt…”
 
In het volgende artikel meer tools om in de gaten te houden wat er over jou en je school wordt gezegd in de sociale media: http://twittermania.nl/2013/06/wie-heeft-het-jou-op-twitter/
 
 
 

maandag 1 juli 2013

Stercollecties

stercollecties_originele_logo

Bron: wikiwijsinhetonderwijs.nl

Vanaf het nieuwe schooljaar zijn er 47 Stercollecties; open digitale leerlijnen voor het voortgezet onderwijs beschikbaar via Wikiwijs. De Stercollecties van Stichting VO-content bestaan uit inhoudelijk en didactisch samenhangend leermateriaal voor een vak, niveau, afdeling en schooljaar. De inhoud is afgestemd op de wettelijk vastgestelde leerdoelen (kerndoelen en eindtermen) en stimuleert de ontwikkeling van 21st century skills.

Differentiatie
Met de Stercollecties is het mogelijk om variatie aan te brengen in de leerstof en in te spelen op de individuele behoeften van leerlingen. Ook kunnen docenten via Wikiwijs Maken (onderdelen van de) Stercollecties aanpassen en/of combineren met eigen gemaakt of ander digitaal materiaal. Hoe dat werkt wordt uitgelegd in de video ‘Werken met de Stercollecties’.

Nieuwe stercollecties
In 2012 startte VO-content (in samenwerking met StudioVO en MathUnited) met het ontwikkelen van de eerste 26 digitale leerlijnen. Precies een jaar later worden hieraan 21 leerlijnen toegevoegd. Bij het ontwikkelen is rekening gehouden om zoveel mogelijk voort te bouwen op leerjaren van de huidige Stercollecties. Inmiddels zijn er Stercollecties voor biologie, aardrijkskunde, Duits, Engels, Nederlands, geschiedenis, scheikunde, wiskunde en mens & maatschappij. Bekijk het overzicht.

Meer informatie hierover is te vinden op deze site.

Positieflijst zoogdieren

Bron: www.groenkennisnet.nl

Er is een positieflijst voor te houden zoogdieren opgesteld die in 2014 van kracht wordt. Zoogdiersoorten die niet op deze lijst genoemd worden, mogen dan niet meer gehouden en verhandeld worden.

 
 
In artikel 33 van de in 1992 aangenomen Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren wordt aangegeven dat alleen diersoorten die hiervoor zijn aangewezen mogen worden gehouden. De voor de uitvoering van deze bepaling benodigde zogenaamde ‘positieflijsten’, lijsten waarop de toegestane diersoorten staan, zijn echter nooit tot stand gekomen. Ook de nieuwe Wet Dieren bevat een artikel waarin aangegeven wordt dat alleen aangewezen dieren gehouden mogen worden.
Na lange tijd van discussie is er nu een positieflijst voor te houden zoogdieren opgesteld, op basis van een aantal beoordelingscriteria. Het streven van staatssecretaris Dijksma is om op basis van de voorgestelde positieflijst en beoordelingscriteria, de regeling als bijlage bij het besluit houders van dieren per 1 januari 2014 in werking te laten treden, aldus Dijksma gisteren in een brief aan de Tweede Kamer. De positieflijst heeft vooralsnog alleen betrekking op zoogdieren. Hiermee wordt nu eerst ervaring mee opgedaan. Dijksma streeft ernaar om eind 2014 de Tweede Kamer een voorstel te sturen tot een positieflijst voor reptielen en vogels.

Meer informatie met links en downloads staat op de site van Groenkennisnet.