donderdag 29 augustus 2013

Welzijn wilde dieren

Bron: www.groenkennisnet.nl

Veel welzijnsonderzoek is gericht op de behoeften van gedomesticeerde dieren en leidt tot verbetering van hun leefomstandigheden en vermindering van welzijnsaantasting.

 
De gevolgen van menselijke activiteiten op het welzijn van wilde dieren krijgt veel minder aandacht, aldus J.K. Kirkwood, auteur van het artikel ‘Wild animal welfare’.
Onze houding ten opzichte van vrij levende dieren en onze verantwoordelijkheid daarvoor is de afgelopen decennia veranderd. Het is te gemakkelijk om te stellen dat als we dieren houden we voor ze verantwoordelijk zijn en als we ze niet houden we het niet zijn. Door de grootte van de populatie mens (bijna 7 miljard) en de enorme ruimte die we gebruiken, oefenen we veel invloed uit op het welzijn en lot van heel veel wilde dieren. Dit geeft ons een grote verantwoordelijkheid voor deze dieren op het niveau van populatie en individu. De mate echter waarin we deze verantwoordelijkheid voelen èn er naar handelen, verschilt per individu en gemeenschap. Want, van wie zijn ze, deze dieren?

Lees verder op het dossier dan door Groenkennisnet hierover is gemaakt.

maandag 5 augustus 2013

Protocol stranding walvissen

Bron: www.dierenwelzijnsweb.nl

De stranding van de levende bultrug afgelopen jaar maakte duidelijk dat er behoefte is aan duidelijkheid over de verantwoordelijkheden en taken van de betrokken instanties. Het Ministerie van EZ heeft een protocol opgesteld.
 

 
De stranding van een levende grote walvis komt in ons land zelden voor, niettemin strandde op 12 december 2012 een levende bultrug op de Razende Bol – de onbewoonde zandplaat ten zuidwesten van Texel. De gebeurtenissen die daarop volgden, maakten duidelijk dat er behoefte is aan duidelijkheid over de verantwoordelijkheden van de betrokken instanties en de taakverdeling bij reddingsoperatie van een grote, levende walvisachtige. De walvisachtigen zijn onder te verdelen in tandwalvissen, waaronder dolfijnen, en baleinwalvissen, waartoe de bultrug behoort. Hoewel strandingen van walvsachtigen nauwelijks voorkomen in ons land, is het wel belangrijk hier goed op voorbereid te zijn. Naast optimale zorg voor het welzijn van het gestrande dier staan de veiligheid en gezondheid van hulpverleners en omstanders voorop.
Lees verder op de site van het dierenwelzijnsweb.