dinsdag 12 november 2013

Websites

Hieronder een aantal leuke websites met ict toepassingen:

- www.memofon.com Een handig hulpprogramma waarmee Mindmaps kunnen worden gemaakt. De Mindmap wordt gemaakt door het invullen van tekst.

- www.youdipity.com Met YouDipity wordt een zogenaamde 'Dipitie' gemaakt: een verzameling informatie die met een speciale editor vormgegeven kan worden zodat er digitaal lesmateriaal, een cursus of een e-book ontstaat.

- www.emaze.com Emaze is een nieuwe tool waarmee flitsende presenties in elkaar kunnen worden gezet. Het kenmerk van Emaze is het schuiven over het scherm. Het ontwerpen van de presentatie gaat met behulp van templates. De tool is webbased en er hoeft geen software te worden geïnstalleerd.

- www.gratisfotodownloaden.be/  Alle fotos op deze site vallen onder de term 'Creative Commons', zijn rechtenvrij en mogen gratis voor commerciele doeleinden gebruikt worden.
Kijk voor het rechtenvrij downloaden van foto's ook eens op dit blog.

- http://www.simpeleuitleg.nl/ Artikelen met een simpele uitleg over allerlei elektronische apparaten w.o. computers, tablets, e.d.

- http://ict-idee.blogspot.nl/p/van-tot-z.html Alfabetisch overzicht van allerlei ict toepassingen met handleidingen.

- http://vimeo.com/channels/maandag Iedere maandag verschijnt op dit kanaal een nieuwe editie van Maandag. In het filmpje, in de vorm van een screencast, en optioneel de pdf, staat iedere week een sociale media-tool centraal waar in het onderwijs mee gewerkt kan worden. Zowel het filmpje als de pdf zijn opgebouwd uit drie onderdelen: 1. Wat is het en hoe werkt het? 2. Wat kan ik ermee tijdens mijn lessen? 3. Waarom zou ik het gebruiken?

- http://mbo-groen.wikiwijs.nl/ Sinds kort is heeft het MBO Groen een eigen startpagina binnen Wikiwijs. Via deze startpagina kunnen Groen-docenten nog gerichter zoeken in meer dan 250 arrangementen die hun collega’s gemaakt hebben. De arrangementen hebben allemaal het keurmerk Groene Arrangementen gekregen. Het keurmerk wordt verleend nadat de arrangementen door collega-docenten zijn beoordeeld aan de hand van een aantal criteria.


Leermiddelen KIGO projecten

Bron: www.groenkennisnet.nl

Van 2004 tot en met 2012 voerden groene onderwijsinstellingen met subsidie van het ministerie van Economische Zaken (voorheen EL&I en LNV) innovatieprojecten uit met het doel het groene onderwijs te vernieuwen. Tot en met 2007 heette de subsidieregeling RIGO: Regeling Innovatie Groen Onderwijs. Vanaf 2008 veranderde de naam in KIGO: Regeling Kennis en Innovatie Groen Onderwijs. Door middel van deze projecten vernieuwden de kennisinstellingen hun opleidingen waardoor deze beter aansloten op de ontwikkelingen in het bedrijfsleven en verbeterden zij de kennisdoorstroom zowel binnen als buiten het groene onderwijs.

met ambitie gemaaktIn een aantal projecten resulteerde dat in nieuwe leermiddelen. Groen Kennisnet biedt een overzicht van leermiddelen die in de RIGO-/KIGO-projecten zijn geproduceerd.
De leermiddelen zijn geordend naar thema:
Thema Plant
Thema Dier
Thema Natuur en leefomgeving
Thema voeding en consument

De leermiddelen zijn te vinden via deze link.

In de brochure 'Met ambitie gemaakt' vind je een beschrijving van alle leermiddelen. QR-codes en verkorte links leiden je naar de pagina's op Groen Kennisnet zodat je de middelen direct kunt downloaden.