dinsdag 12 november 2013

Leermiddelen KIGO projecten

Bron: www.groenkennisnet.nl

Van 2004 tot en met 2012 voerden groene onderwijsinstellingen met subsidie van het ministerie van Economische Zaken (voorheen EL&I en LNV) innovatieprojecten uit met het doel het groene onderwijs te vernieuwen. Tot en met 2007 heette de subsidieregeling RIGO: Regeling Innovatie Groen Onderwijs. Vanaf 2008 veranderde de naam in KIGO: Regeling Kennis en Innovatie Groen Onderwijs. Door middel van deze projecten vernieuwden de kennisinstellingen hun opleidingen waardoor deze beter aansloten op de ontwikkelingen in het bedrijfsleven en verbeterden zij de kennisdoorstroom zowel binnen als buiten het groene onderwijs.

met ambitie gemaaktIn een aantal projecten resulteerde dat in nieuwe leermiddelen. Groen Kennisnet biedt een overzicht van leermiddelen die in de RIGO-/KIGO-projecten zijn geproduceerd.
De leermiddelen zijn geordend naar thema:
Thema Plant
Thema Dier
Thema Natuur en leefomgeving
Thema voeding en consument

De leermiddelen zijn te vinden via deze link.

In de brochure 'Met ambitie gemaakt' vind je een beschrijving van alle leermiddelen. QR-codes en verkorte links leiden je naar de pagina's op Groen Kennisnet zodat je de middelen direct kunt downloaden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten