maandag 25 juni 2012

Cursus: zoeken internet

Op de site www.gratiscursus.be staat nu ook een cursus zoeken op het internet. In twaalf digitale lessen worden handreikingen gegeven hoe je op een efficiënte manier informatie kunt zoeken met behulp van internet.
Op de site staan verder cursussen voor Office, Photoshop, Dropbox, Youtube en nog veel meer!

KennisnetKennisnet InDruk
Het kwartaalblad van Kennisnet InDruk (een gratis blad voor managers en docenten in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs) is terug van weggeweest. Het blad houdt je op de hoogte van de trends, ontwikkelingen en vraagstukken op het gebied van ict in het onderwijs.
Het grote verschil is dat nu PO/VO en MBO in dezelfde uitgave aan bod komen. Je kunt je gratis abonneren op Kennisnet InDruk door het aanmeldformulier in te vullen. De InDruk nieuwe stijl verschijnt twee maal per jaar.

ECC ambassadeursdag

 Bron: http://forkenning.blogspot.nl/


De jaarlijkse bijeenkomst van ECC ambassadeurs van het Ontwikkelentrum werd dit jaar gehouden op onze school. Mark van Vliet (zie afbeelding links) presenteerde er de Nieuwe app 'Blik op groen' met daarin de instructie video's. Besproken is verder: Het zoeken en vinden in de ECC is gebruiksvriendelijker geworden; de contentontwikkeling is publicatieneutraal en platformonafhankelijk; de startpagina van Groen Kennisnet / Ontwikkelcentrum komt ook in een performance voor mobiele apparaten; er komen qr code's op de praktijkkaarten en er wordt nieuw vmbo materiaal ontwikkeld, passend bij deze tijd.


Digiborden training
De drempel voor docenten is erg hoog om digiborden volledig te gebruiken. Ontwikkelcentrum wil met docenten aan de slag om het lesmateriaal op een pakkende manier op het digibord te presenteren. Mark van Vliet kan worden benaderd voor een pilot werken op SMART bord.

Afbeelding rechts:
Anke Visser gaf een presentatie over de Netwerkschool MBO Velp.
De school staat midden in de samenleving: grenzen tussen onderwijs, samenleving en bedrijfsleven vervagen. Lees meer over de Netwerkscholen.

Apps

EHBO app van het Nederlandse Rode Kruis
iPhone schermafdruk 1

Weet wat je moet doen bij een ongeval! Met deze app heb je de juiste EHBO instructies altijd op zak.

Van brandwond tot valpartij, van vergiftiging tot verstuiking. Wat moet je doen? En vooral: wat moet je niet doen? Wil je snel en adequaat kunnen reageren, download dan deze EHBO app. De app geeft je kort en bondig instructies in geval van nood. Zo weet jij wat je moet doen!

Niet de mogelijkheid om verdere Eerste Hulp te verlenen? Met deze app vind je tevens de route naar de dichtstbijzijnde EHBO-post en heb je de mogelijkheid om direct 112 te bellen

 

WettenNL

iPhone schermafdruk 1Wettenbundel is een applicatie waarmee je snel toegang krijgt tot Nederlandse wetten en verdragen. Met Wettenbundel beschik je over een complete verzameling van de Nederlandse wetgeving. In één applicatie tref je de meest gebruikte wet- en regelgeving aan. Wettenbundel is een praktische en handzame applicatie en is bij uitstek geschikt voor de dagelijkse praktijk.

Een internet connectie is bij Wettenbundel niet nodig, want alle wetten zijn ook offline beschikbaar. Daarnaast wordt alle wetgeving in de applicatie elke dag aangepast aan de meest recente wetteksten. Hierdoor is Wettenbundel zo actueel als de laatste wetswijziging.

Wettenbundel is gratis te downloaden in de App Store. Het Burgelijk Wetboek is hierna direct te bekijken. De Grondwet en de overige wettenbundels zijn tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar.

Met deze applicatie is het mogelijk om bladwijzers aan te leggen naar artikelen. Ook wordt er automatisch een geschiedenis bijgehouden waar u met de pijltjes doorheen kunt bladeren. Daarnaast is het mogelijk om het vorige en volgende artikel in een wet of regeling te bekijken, door naar links of rechts te "swipen".


Beide apps zijn gratis te downloaden via de Appstore


dinsdag 19 juni 2012

App Natuur in NL

Bron: Alterra

Zojuist is de app ‘Natuur in NL’ uitgekomen. Deze app maakt het mogelijk de tochten die beschreven worden in het boek Natuur in Nederland (aanwezig in de mediatheek op nummer: 502.3) van de Wageningse hoogleraar Frank Berendse zelf te maken. Van de Drentse hoogvenen tot de duinen, van de Gelderse beekdalen tot de polders en van het rivierenland tot de Limburgse heuvels. Wie de tochten van Berendse altijd al zelf had willen maken, kan dat nu doen.

Met de app Natuur in NL komt Natuur in Nederland echt tot leven. Je iPhone of Android smart phone voert je met gps en een overzichtelijk kaartje langs juist die punten waar iets moois valt te beleven. Bij ieder punt wordt verteld wat er te zien, te horen of te ruiken valt. Je hoort dan ook de vogels of kikkers op die plek of je kunt de afbeeldingen bekijken van de wilde planten die hier groeien. Frank Berendse: “De filosofie is dat de wandelaar of fietser wel de nodige info krijgt, maar niet te veel op zijn mobiel kijkt en zoveel mogelijk van de natuur om hem heen geniet.”

Met de app kun je de tochten die je wilt maken, kiezen uit de tien landschappen van Nederland. Je kunt ook de kaart van Nederland bekijken om te zien welke route het dichtstbij is of kiezen uit wandel-, fiets- en kanomogelijkheden. Voor de niet app-gebruikers is het mogelijk de routes te
downloaden en uitgeprint mee op reis te nemen. De eerste versie van de app bevat vijf wandelingen en twee fietstochten maar zal spoedig worden aangevuld.

De app is het resultaat van een unieke samenwerking tussen jonge technologiebedrijven en Wageningen UR. De technologische basis is het Shoudio Platform dat nieuwe mogelijkheden schept voor audiotours, soundwalks en muziekalbum-wandelingen. Aan dit platform zijn nieuwe faciliteiten toegevoegd voor gedetailleerde topografische kaarten, navigatie, een offline optie en afbeeldingen van planten en dieren. De app werd ontwikkeld in samenwerking tussen Roeland Landegent (Shoudio, techniek en software), Emke Teitsma (MyTotem, producer), Henk Meeuwsen (Meeuwsen Natuurgeluiden), Elske Verharen (ontwerpbureau x-hoogte) en Wies Vullings, Jappe Franke en Frank Berendse.
De app is gratis te downloaden in de iTunes App Store onder "Natuur in Nederland" of via de directe iTunes link.

Of voor android smart phones in de Google Play Store onder "Natuur in Nederland" of via de
directe Google Play link.


 

Ontsluiting digitaal lesmateriaal

Bron: Groen Kennisnet

Vanaf begin juni maakt Groen Kennisnet voor het ontsluiten van lesmateriaal gebruik van Edurep, een voorziening van Kennisnet. Daarmee is niet alleen lesmateriaal beschikbaar uit collecties als die van het Ontwikkelcentrum, Wikiwijs en Artik+, maar er is meer mogelijk. Zo kan Groen Kennisnet ook toegang bieden tot lesmateriaal van Kennislink, video's van de Khanacademy of materiaal uit museumcollectie als die van Naturalis. Omdat Edurep de collecties van Teleblik, Digischool en School TV ook ontsluit, vindt je ook uitzendingen en fragmenten van publieke omroepen.De ontsluiting op Groen Kennisnet via Edurep is het resultaat van een samenwerking tussen Groen Kennisnet en Kennisnet. Edurep verzamelt gegevens uit een groot aantal onderwijscollecties en bevat nu meer dan een miljoen items. Eerder dit jaar is Artik+, de collectie met artikelen uit vaktijdschriften, boeken, films en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding toegevoegd aan Edurep.


donderdag 14 juni 2012

Biodiversiteit

Bron: Groenkennisnet
 
De biodiversiteit blijft onder druk staan, blijkt uit de ontwikkeling van (bedreigde) diersoorten in Nederland over de laatste vijftien jaar. In het webdossier ‘natuurgraadmeters’ zijn gegevens over planten- en diersoorten verzameld.

 
In het vernieuwde webdossier 'Ontwikkeling diersoorten' van het Compendium voor de Leefomgeving is te zien dat de populatie vanbedreigde diersoorten van de Rode Lijst tussen 1997 en 2010 verder is afgenomen. In 2010 was de gemiddelde populatieomvang van de meest bedreigde – vaak zeldzame - soorten nog maar 40% van de omvang in 1997. De algemenere soorten dagvlinders, broedvogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen doen het wel goed. Daardoor blijft de totale dierpopulatie stabiel.
Rode lijsten
Op de Rode lijsten staan diersoorten die worden bedreigd in hun voortbestaan of kwetsbaar zijn. Om de bestaande biodiversiteit te behouden, richt het overheidsbeleid zich op het verminderen van het aantal diersoorten dat op de Rode lijsten voorkomt. Door jaarlijkse monitoring van het aantal soorten kan dat beleid getoetst worden.

Minder geschikt leefgebied
De belangrijkste factoren waardoor soorten in Nederland achteruitgaan zijn vermesting, verdroging, versnippering en een tekort aan geschikt leefgebied, meldt het webartikel over de ontwikkeling van diersoorten (zie link). Maatregelen om de milieuomstandigheden in leefgebieden te verbeteren hebben tot nu toe onvoldoende opgeleverd. Doordat milieu- en ruimtecondities niet optimaal zijn, gaan ook andere zogeheten ‘doelsoorten’ achteruit. Doelsoorten zijn planten- en diersoorten die een graadmeter vormen voor de kwaliteit van de natuur. Sinds 1994 is de gemiddelde kwaliteit van veel typen natuur dan ook achteruitgegaan, staat in het webartikel ‘Trend in kwaliteit van natuur, 1994 – 2010’. Alleen in bos en half-natuurlijke graslanden is geen sprake van een significante daling.

Actuele cijfers
De website Compendium voor de Leefomgeving brengt de cijfers en feiten over natuur, milieu en ruimte bij elkaar in webdossiers, die geregeld aangevuld worden.

Bodematlas

De afgelopen 10 jaar is er door Alterra Wageningen UR, Universiteit Utrecht, TNO, Deltares en het RIVM gewerkt aan de totstandkoming van een Geochemische Bodematlas van Nederland. Op 4 mei is hij officieel gepresenteerd: een uniek overzicht van de chemische samenstelling van de bodem in Nederland.

Wat hebben we de afgelopen eeuw met onze bodem gedaan? Hebben de zware metalen die in de toplaag van de bodem terecht zijn gekomen invloed op onze gezondheid? Kunnen we zonder problemen doorgaan met het gebruiken van onze bodems, of wordt dit door vervuiling steeds minder makkelijk? Waar heeft de bodem van nature een afwijkende samenstelling waar we rekening mee moeten houden? Al deze vragen komen aan de orde komen in de nieuwe Geochemische Bodematlas.


De Geochemische Bodematlas biedt een overzicht van de bodemsamenstelling in Nederland. Ook is er te lezen hoe met deze gegevens de risico’s op verontreiniging beter zijn in te schatten.

 
Bron van data over de bodem
De atlas bestaat uit twee delen. Het datadeel bevat kaarten, grafieken en tabellen van de chemische samenstelling van de bodem. Daarvoor zijn bodemmonsters van meer dan 350 locaties op circa 40 elementen onderzocht.
 
Toepassingen bodemgegegevens
Het andere deel gaat over het gebruik van de data in de praktijk. Dit deel bevat hoofdstukken over de natuurlijke achtergrondconcentraties van metalen in de bodem, de ecologische risico’s of giftigheid van verschillende metalen, de uitspoeling van metalen naar grond- en oppervlaktewater, en bodemdata en voedselveiligheid.
 
De atlas zal als pdf in de aura catalogus worden opgenomen.

Ontwikkelcentrum

Bron Nieuwsbrief Ontwikkelcentrum

Elke video, leereenheid, startpagina én uitgave zijn eigen QR-code
QR codeEen QR-code brengt je snel naar een webadres. Als je zo’n code scant met je smartphone of tablet, ben je meteen op de plek waar je moet zijn. Van al het materiaal van het Ontwikkelcentrum: digitale materiaal - video’s, leereenheden, startpagina’s - kun je op de startpagina's eenvoudig een QR-code aanmaken. Achter elk object staan 3 icoontjes: een sterretje, een mapje en een ketting. Met het laatste icoontje genereer je een QR-code. Neem deze bijvoorbeeld op in je eigen lesmateriaal. Het Ontwikkelcentrum voorziet deze zomer haar folio-uitgaven van QR-codes. Deze leiden je snel naar het bijbehorende digitale lesmateriaal.App Blik op Groen in de maak
Afbeedling Blik op GroenWerp een mobiele blik op groen! Het Ontwikkelcentrum lanceert haar eerste app: Blik op Groen. Deze bevat 30 video’s uit ons lesmateriaal, over hoe je een tuinvijver onderhoudt tot een 3d-animatie van het transportsysteem van de plant. Blik op Groen is medio juli 2012 gratis beschikbaar in de app store van Apple en de Play Market (Android).


Plantenkennis

Bron: Nieuwsbrief Ontwikkelcentrum

Afbeelding PlantenkennisDe online versie van de cd-rom Groene ruimte; herkennen en toepassen van planten is herzien. 
Het materiaal is onderdeel van een groter geheel: per mbo-niveau (1 t/m 4 en AKA) is een Wikiwijs-arrangement samengesteld. Naast informatie over en foto’s van 900 planten vindt je er ook diagnostische toetsen.

De Plantenkennisbibliotheek is afgestemd op de Plantenkenniskaart en ontwikkeld door de branchevereniging VHG. In deze kaart wordt beschreven wat van een leerling op een bepaald niveau verwacht mag worden op het gebied van plantenkennis.

Voor ieder niveau staat op de Plantenkenniskaart aangegeven hoeveel planten een leerling van iedere groep moeten kennen. Je kunt als docent zelf bepalen welke planten je voor je leerlingen belangrijk vindt. Op niveau AKA en 1 hoeft een leerling alleen een plant te herkennen en te benoemen met de Nederlandse naam. Op niveau 2 moeten een leerling daarnaast de wetenschappelijke Geslachtsnaam en de soortnaam kunnen noemen. Ook moet hij aangeven hoe een plant onderhouden moet worden. Op de niveaus 3 en 4 moet de leerling bovendien de variëteiten en cultivars kunnen noemen. En moeten ze aangeven op welke manier de planten toegepast kunnen worden.

maandag 11 juni 2012

Arbocatalogus

 
Doordat het werken in groene sectoren verandert, zijn soms nieuwe maatregelen nodig om gezond en veilig te kunnen blijven werken. De arbocatalogus is daarom aangevuld met enkele nieuwe onderwerpen:
 • Zoönosen, beroepsgerelateerde infectieziekten en insectenbeten en -steken (in de arbocatalogus hoveniers en groenvoorziening)
 • Grote grazers en overig vee (in de arbocatalogus bos en natuur)

 •  
  De arbocatalogus is een praktisch hulpmiddel bij het opzetten van een gezonde en veilige bedrijfsvoering. De arbocatalogus is geschreven voor iedereen die werkt in de agrarische en groene sector. Voor de meest voorkomende knelpunten en aandachtsgebieden in het werk hebben werknemers- en werkgeversorganisaties samen oplossingen en aanbevelingen op een rij gezet.

  De arbowetgeving is vaak vaag en niet toegespitst op de agarische en groene sector. Daarom is in de arbocatalogus vastgelegd hoe je als bedrijf, werkgever en werknemer gezond en veilig kunt werken en daarmee voldoet aan de eisen die de wet stelt. Ook de arbeidsinspectie ziet de werkwijzen zoals die in de arbocatalogus staan omschreven als een gezonde en veilige werkwijze, waarmee je aan de wet voldoet.

  Zoeken in de arbocatalogus
  Selecteer eerst de sector waarvan je iets wilt weten. In beeld verschijnt dan een lijst van aandachtsgebieden en bijbehorende onderwerpen. Je kunt ook een trefwoord opgeven. Dan verschijnen alle documenten uit de arbocatalogus waar het trefwoord in voorkomt.

  Arbocatalogus sector bos en natuur: link
  Arbocatalogus sector hoveniers en groenvoorziening: link

  dinsdag 5 juni 2012

  ECC

  Vanaf september 2012 is het digitale lesmateriaal van het Ontwikkelcentrum op het onderwijsportaal Groen Kennisnet te vinden. Naast content van het Ontwikkelcentrum biedt dit portaal ook toegang tot streaming video's van Teleblik, kant-en-klare toetsen (Toetsplaza) en nog veel meer.

  In plaats van twee zoekschermen, één voor het vmbo en één voor het mbo, combineert het onderwijsportaal deze. De startpagina's per vakrichting voor vmbo en mbo staan naast elkaar op één pagina. Je vindt er ook de nieuwste startpagina's voor mbo: Gezelschapsdieren, Productiedieren, Paard en Groene Detailhandel. De startpagina's vormen de snelste route naar het lesmateriaal voor de vakrichting.

   

  Bloem Groene Detailhandel
  Dier
  Groene Ruimte Plantenteelt
  Groothandel en Logistiek Voeding
  AVO

  Eikenprocessierups

  Overlast veroorzaakt door de brandharen van de eikenprocessierups is nu – eind mei – begonnen. Dat is, door het koude weer in april, ruim drie weken later dan vorig jaar. Na het warme weer van afgelopen tijd ontwikkelen de rupsen zich snel.

  .
  De eikenprocessierups, de larve van de eikenprocessievlinder (Thaumetopoea processionea), is voor Nederland een nieuwe soort. Vanaf het begin van de jaren ’90 van de vorige eeuw heeft de soort zich geleidelijk aan uitgebreid over een groot deel van het land. De rupsen eten blad van eiken, maar dat is niet het grootste probleem. De overlast bestaat vooral uit de brandharen van de rupsen die huidirritatie, benauwdheid en soms allergische reacties kunnen veroorzaken


  Daarom wordt deze soort bestreden. Groenbeheerders zuigen de rupsen op, verbranden ze of zetten biologische vijanden in. Eind mei werd bekend dat onderzoekster Silvia Hellingman een nieuwe biologische vijand van de rups heeft ontdekt: de gestreepte eikenblindwants.

  In het dossier ‘Eikenprocessierups’ van Groen Kennisnet – dat onlangs vernieuwd is – vindt je meer achtergrondinformatie en links over dit plaaginsect. En op Wikiwijs vindt je een leerarrangement gemaakt door Chantal ter Steege van AOC Oost.

  Groen Kennisnet

  Groen Kennisnet, wat is dat nu precies? Een website met groene informatie? Wie zitten daar dan achter, waar komt de informatie vandaan en voor wie is deze website eigenlijk bedoeld? Deze video geeft uitleg.
  GKN uitgelegd 
  Groen Kennisnet is een website waar groene informatie in de vorm van artikelen, rapporten, video's en websites op een toegankelijke manier beschikbaar worden gesteld. De Groen Kennis Coöperatie (GKC) presenteert de video "Groen Kennisnet: dé betrouwbare en actuele bron van groene informatie", waarin Groen Kennisnet 'wordt uitgelegd'.

  De informatie van Groen Kennisnet is beschikbaar voor een breed publiek. De doelgroep kan verdeeld worden over de zogenaamde 5 O's: overheid, onderzoek, onderwijs, ondernemers en omgeving (burgers). Met Groen Kennisnet geeft de GKC vorm aan de realisatie van haar doelen: 'Leven lang leren', 'Kennis en innovatie' en 'Groene kennis voor burgers'.
  De redactie van Groen Kennisnet krijgt ondersteuning van diverse partijen: De Bibliotheek van Wageningen UR, de Domeinprogramma's van de GKC, het Ontwikkelcentrum, Stichting Kennisnet en Sambo ICT.

  Groen Kennisnet is een programma van de Groene Kennis Coöperatie en is te bereiken op www.groenkennisnet.nl/

  Dierenwelzijn

  Onderwijsinstellingen hebben in samenwerking met de Dierenbescherming een cursus en de leereenheden Dierenwelzijn ontwikkeld.


  cursus_dierenwelzijn
  Bron:dierenwelzijn
   
  Cursisten leren aan de hand van praktische voorbeelden, dilemma’s en casussen na te denken over dierenwelzijn en zelf een afweging te maken: zet ik koeien buiten of toch binnen? De onderwerpen gedrag en gezondheid, informatiebronnen voor dierenwelzijn, en huisvesting en voeding, omgevingsfactoren die invloed hebben op dierenwelzijn komen aan de orde. Daarnaast is ethiek een belangrijk onderdeel: mensen hebben verschillende meningen over hoe je met dieren hoort om te gaan. Diergroepen die aan bod komen zijn gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren, proefdieren en in het wild levende dieren.

  Complete cursus of zes leereenheden
  Omdat de verschillende samenwerkende partijen verschillende doelgroepen bedienen, is het eindresultaat in twee vormen beschikbaar:
  (1) Een complete en interactieve webbased cursus: De
  cursus is voor iedereen vrij toegankelijk via het Dierenwelzijnsweb. De Dierenbescherming stelt de complete cursus via haar eigen netwerk beschikbaar aan haar vrijwilligers en medewerkers. (2) Zes afzonderlijke leereenheden: Voor mbo-groen (niveau 3 en 4) publiceert het Ontwikkelcentrum het materiaal als zes leereenheden via de Educatieve Contentcatalogus (zorg dat Livelink geopend is op je pc, zodat je zonder extra in te loggen bij het materiaal kunt komen). Docenten en studenten kunnen hier flexibel gebruik van maken, bijvoorbeeld door een eigen lesprogramma samen te stellen op basis van onderdelen uit de leereenheden.

  maandag 4 juni 2012

  Atlas van de Leefomgeving

  De Atlas Leefomgeving geeft informatie over de kwaliteit van de leefomgeving. Het is een verzameling van milieu- en gezondheidsinformatie. Gemeenten, provincies, het Rijk, milieudiensten en (kennis)organisaties stellen deze beschikbaar voor geïnteresseerden en professionals. Je kunt de Atlas Leefomgeving gebruiken voor het maken van plannen en adviezen.

  De eerste versie van de Atlas Leefomgeving bevat informatie over onder andere geluid, luchtverontreiniging, groen, fiets- en wandelmogelijkheden, externe veiligheid, beleving van de leefomgeving en ruimtelijke plannen. In de loop van 2012 komt versie 2 van de Atlas Leefomgeving met meer onderwerpen en gebruiksmogelijkheden.

  Natuur apps

  iPad schermafdruk 1
  De gratis app Vogels in Nederland geeft je op een eenvoudige manier veel informatie over de meest voorkomende vogelsoorten (200) in Nederland. Zo zie in een handig overzicht alle gegevens per geselecteerde vogel, maar schakel je ook meteen door naar de desbetreffende pagina op Waarneming.nl, Wikipedia (NL en UK), de bijbehorende filmpjes op YouTube en de meest gewaardeerde foto's van deze vogel op Birdpix .

  iPhone schermafdruk 2
  Een andere (gratis) app uit deze serie is Reptielen en amfibieën van Nederland. Deze e-guide bevat een sleutel, informatie en geluiden van de 24 soorten reptielen en amfibieën die in Nederland voorkomen. De sleutel is voorzien van illustraties, door steeds uit één of meerdere opties te kiezen kan snel een soort op naam gebracht worden.


  Andere in deze serie uitgebrachte apps: flora nl, vlinders van Nederland, roofvogels en uilen van Nederland en tuinvogels van Nederland zijn niet gratis.  Beeldenbank ziekten en plagen  De Beeldenbank ziekten plagen en onkruiden is onlangs uitgebreid met natuurlijke vijanden. Natuurlijke vijanden zijn nuttige insecten, bijvoorbeeld omdat ze plaaginsecten opeten of parasiteren.

  Telers kunnen hier gebruik van maken bij de biologische bestrijding. Uiteraard moeten telers natuurlijke vijanden ontzien tijdens bespuitingen. Maar kan iedereen de nuttige insecten wel onderscheiden van de plaaginsecten? Omdat dit soms moeilijk is, staan behalve de plaaginsecten, nu ook de natuurlijke vijanden in de Beeldenbank ziekten, plagen en onkruiden.

  Wereld erfgoed

  
  Shark Bay Australia
  Google introduceert het World Wonders Project, een nieuw cultureel digitaliseringsplatform, in samenwerking met partners als UNESCO en het World Monuments Fund. Het World Wonders Project wil werelderfgoed in stand houden met behulp van verschillende technologieën en informatiebronnen. Daarbij maakt het gebruik van de Street View-technologie om gebruikers de mogelijkheid te bieden een keur aan erfgoedlocaties in 18 landen en 132 locaties virtueel te verkennen.
  
  Het World Wonders Project vormt een innovatieve bron van onderwijsmaterialen. De website voorziet studenten en wetenschappers van materialen waarmee ze enkele van ’s werelds meest beroemde erfgoedlocaties kunnen ontdekken. Scholen en universiteiten kunnen een reeks van onderwijspakketten downloaden ter ondersteuning van lessen en colleges.

  .