donderdag 14 juni 2012

Bodematlas

De afgelopen 10 jaar is er door Alterra Wageningen UR, Universiteit Utrecht, TNO, Deltares en het RIVM gewerkt aan de totstandkoming van een Geochemische Bodematlas van Nederland. Op 4 mei is hij officieel gepresenteerd: een uniek overzicht van de chemische samenstelling van de bodem in Nederland.

Wat hebben we de afgelopen eeuw met onze bodem gedaan? Hebben de zware metalen die in de toplaag van de bodem terecht zijn gekomen invloed op onze gezondheid? Kunnen we zonder problemen doorgaan met het gebruiken van onze bodems, of wordt dit door vervuiling steeds minder makkelijk? Waar heeft de bodem van nature een afwijkende samenstelling waar we rekening mee moeten houden? Al deze vragen komen aan de orde komen in de nieuwe Geochemische Bodematlas.


De Geochemische Bodematlas biedt een overzicht van de bodemsamenstelling in Nederland. Ook is er te lezen hoe met deze gegevens de risico’s op verontreiniging beter zijn in te schatten.

 
Bron van data over de bodem
De atlas bestaat uit twee delen. Het datadeel bevat kaarten, grafieken en tabellen van de chemische samenstelling van de bodem. Daarvoor zijn bodemmonsters van meer dan 350 locaties op circa 40 elementen onderzocht.
 
Toepassingen bodemgegegevens
Het andere deel gaat over het gebruik van de data in de praktijk. Dit deel bevat hoofdstukken over de natuurlijke achtergrondconcentraties van metalen in de bodem, de ecologische risico’s of giftigheid van verschillende metalen, de uitspoeling van metalen naar grond- en oppervlaktewater, en bodemdata en voedselveiligheid.
 
De atlas zal als pdf in de aura catalogus worden opgenomen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten