dinsdag 5 juni 2012

Dierenwelzijn

Onderwijsinstellingen hebben in samenwerking met de Dierenbescherming een cursus en de leereenheden Dierenwelzijn ontwikkeld.


cursus_dierenwelzijn
Bron:dierenwelzijn
 
Cursisten leren aan de hand van praktische voorbeelden, dilemma’s en casussen na te denken over dierenwelzijn en zelf een afweging te maken: zet ik koeien buiten of toch binnen? De onderwerpen gedrag en gezondheid, informatiebronnen voor dierenwelzijn, en huisvesting en voeding, omgevingsfactoren die invloed hebben op dierenwelzijn komen aan de orde. Daarnaast is ethiek een belangrijk onderdeel: mensen hebben verschillende meningen over hoe je met dieren hoort om te gaan. Diergroepen die aan bod komen zijn gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren, proefdieren en in het wild levende dieren.

Complete cursus of zes leereenheden
Omdat de verschillende samenwerkende partijen verschillende doelgroepen bedienen, is het eindresultaat in twee vormen beschikbaar:
(1) Een complete en interactieve webbased cursus: De
cursus is voor iedereen vrij toegankelijk via het Dierenwelzijnsweb. De Dierenbescherming stelt de complete cursus via haar eigen netwerk beschikbaar aan haar vrijwilligers en medewerkers. (2) Zes afzonderlijke leereenheden: Voor mbo-groen (niveau 3 en 4) publiceert het Ontwikkelcentrum het materiaal als zes leereenheden via de Educatieve Contentcatalogus (zorg dat Livelink geopend is op je pc, zodat je zonder extra in te loggen bij het materiaal kunt komen). Docenten en studenten kunnen hier flexibel gebruik van maken, bijvoorbeeld door een eigen lesprogramma samen te stellen op basis van onderdelen uit de leereenheden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten