donderdag 9 januari 2014

Tools om meningen te peilen

Op het blog van H.vanSchie staan een aantal tools met handleidingen om meningen te peilen en vragen te stellen:
Answergarden is een tool die kan worden ingezet bij het brainstormen  en het peilen van meningen.
Het gebruik  is gratis en er hoeft geen account te worden aangevraagd.

Handleiding


Infuse Learning is een zeer uitgebreide tool waarmee je vragen kunt stellen aan je publiek. Dat publiek kan bestaan uit bijvoorbeeld leerlingen, ouders op een ouderavond, docenten op een vergadering of toehoorders tijdens een lezing.
Handleiding

Mentimeter maakt het mogelijk om smartphones tijdens de les op uiterst eenvoudige wijze in te zetten als stemkastjes.
Handleiding

Tricider is een  eenvoudige tool om leerlingen te leren brainstormen, argumenteren en stemmen.
Eerst zet de beheerder een vraag, stelling of themawoord online.
Desgewenst kunnen ook pagina's gemaakt worden met meerdere vragen/stellingen/themawoorden.
Automatisch wordt er een internetadres gegenereerd waarop de leerlingen de pagina kan bekijken,
reacties (al dan niet met illustratie) kunnen achterlaten of kunnen reageren op reacties van anderen.

Handleiding

Socrative is een online tool die door docenten gebruikt kan worden om leerlingen tijdens de les antwoord te laten geven op één of meer meerkeuzevragen, goed/fout-vragen, open vragen en/of stellingen.
Handleiding

mQlicker is een krachtig en eenvoudig te gebruiken response-system. Dat houdt in dat de docent via zijn pc (digibord) vragen openstelt voor zijn leerlingen, zijn leerlingen die vragen kunnen inzien en beantwoorden op een eigen device, er op de pc van de docent (digibord) een overzicht wordt getoond van de gegeven reacties en de docent daarover in gesprek kan gaan met zijn leerlingen.
Handleiding

dinsdag 7 januari 2014

De wolf in Nederland

 De recent uitgekomen jubileumeditie van het vakblad Natuur Bos en Landschap besteedt speciale aandacht aan de wolf, met onder meer artikelen over de wolf in Duitsland, preventieve maatregelen tegen aanvallen van wolven op vee, herkenning van wolven in het veld en een verslag van studentenonderzoek van HAS den Bosch die de schade van Limburgse schapenhouders door aanvallen van honden en vossen in kaart brachten. Hoewel de discussie over de wolf nog lang niet de licht hysterische vormen aanneemt zoals in de VS, houdt de volgens velen onvermijdelijke komst van de wolf de gemoederen bezig.

 
Vanuit voornamelijk Polen trekken wolven steeds meer naar het Westen, verder Duitsland in. Omdat zeker in het Westen van Duitsland de wolf lang niet is voorgekomen leidt dit tot de nodige discussie. Vooral veehouders zijn bezorgd, maar een recente studie in Duitsland laat zien dat wolven zich niet vaak vergrijpen aan gedomesticeerde dieren. Dit komt overeen met de uitkomsten van vele andere studies, hoewel tegelijkertijd bijvoorbeeld de Franse overheid claimt dat de schade aan vee toeneemt. Omdat wolven de Nederlandse grens lijken te naderen neemt ook hier de discussie toe. Het CDA Kamerlid Ormel stelde onder meer in 2008 en 2010 Kamervragen. In deze vragen uitte hij ook zijn zorg over het dierenwelzijn wanneer dieren als gevolg van de aanwezigheid van wolven ’s nachts opgestald zouden moeten worden.

Lees het artikel op de site van groenkennisnet  voor meer achtergronden, downloads en sites.

Ebook "onder de grond"

Het e-book 'Onder de grond' gaat over de Nederlandse ondergrond en is een voorbeeld van een nieuwe generatie interactieve e-books. Met traditionel tekst en afbeeldingen, maar ook met video's, animaties, infographics en 3D modellen. Er is veel interactie mogelijk met de onderdelen in het boek, waardoor het verhaal tot leven komt. Het is een voorbeeld hoe een onderwerp met de nieuwe techniek tot leven komt, interessanter wordt en heel leerzaam blijft. Het boek is gratis te downloaden via iBooks en bruikbaar op Mac's of iOS apparaten:
itunes.apple.com/nl/book/onder-de-grond/id712113029