donderdag 31 mei 2012

Ziekte van lyme
Steeds meer mensen in Nederland krijgen de ziekte van lyme. Testen geven niet altijd uitsluitsel, wat heeft geleid tot een slepende controverse tussen artsen en patiënten. Een nieuwe richtlijn voor de behandeling van lymeziekte, die in de eerste maanden van 2012 werd geformuleerd, heeft de partijen dichter bij elkaar gebracht.
 
In de serie cahier biowetenschappen is een uitgave verschenen over de ziekte van lyme
 (aanwezig in de mediatheek).

Nederland van boven


De VPRO heeft de 10-delige serie Nederland van boven, met ruim 3 uur ruw videomateriaal, gratis beschikbaar gemaakt voor niet-commercieel gebruik.

De VPRO laat met de serie het alledaagse leven in Nederland vanuit de lucht zien. Het videomateriaal (o.a. over water, natuur, wonen en ondergrond) en enkele bijbehorende lesbrieven die het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) maakte, zijn vanaf nu ook te vinden via Wikiwijs. Het gaat om korte opdrachten die in één lesuur gemaakt kunnen worden. De opdrachten zijn gemaakt voor 3 havo/vwo, en 4 vmbo-t, maar zijn ook in andere leerjaren of niveaus goed bruikbaar. Bij het maken van de opdrachten is in veel gevallen de Grote Bosatlas (53e druk) nodig en een enkele keer de Bosatlas van Ondergronds Nederland of de Bosatlas van Nederland Waterland (allemaal aanwezig in de mediatheek). De link naar het videomateriaal is ook opgenomen in de catalogus bij websites: films.


Groenkennisnet


Op de site van groenkennisnet  staan bij het tabblad 'webwijzer' nieuwe wikiwijsarrangementen gemaakt door docenten uit het groene onderwijs.

Het tabblad 'onderwijs' is een snelle route naar online materiaal om te gebruiken in lessen: van kant-en-klare toetsen tot streaming video’s, van praktijkkaarten tot digitale bronnen.

Het tabblad 'thema's' geeft o.a. toegang tot het dierenwelzijnsweb met een beeldbank met films over diergezondheid, diergedrag e.d.


Er zijn twee filmpjes gemaakt over het zoeken op groenkennisnet:
- zoeken op groenkennisnet
- zoeken naar educatief materiaal op groenkennisnet


Wikiwijs arrangementen
Er zijn in wikiwijs verschillende arrangementen gemaakt door o.a. AOC-oost en AOC Friesland die ook in onze opleidingen kunnen worden gebruikt.

Plantenkennis loofbomen (met veel QR codes en foto's)
Boomverzorging
Flora- en faunabeheer uitvoeren
Aanleg vijvers
Voorbereiding cursus motorzagen
Stinzenflora
Geschiedenis van de tuinkunst
Speeltoestellen
Rassenkennis hond

Alle arrangementen zijn vrij te gebruiken en kunnen eventueel ook worden gekopieerd en aangepast naar de eigen situatie. De arrangementen zullen ook worden opgenomen in de auracatalogus zodat ze terug te vinden zijn.Social media

Voor iedereen die zich wil verdiepen in sociale media is er een online leerprogramma: Groene Dingen  (in tegenstelling tot 23 dingen  en 23 onderwijsdingen is deze tool toegespitst op de groene sector). Je leert in 17 stappen verschillende facetten van sociale media kennen, van het maken van een blog, Twitter en Yammer, tot video's, geo-toepassingen en apps. ‘Leren door zelf te doen’ is het motto.