donderdag 31 mei 2012

Nederland van boven


De VPRO heeft de 10-delige serie Nederland van boven, met ruim 3 uur ruw videomateriaal, gratis beschikbaar gemaakt voor niet-commercieel gebruik.

De VPRO laat met de serie het alledaagse leven in Nederland vanuit de lucht zien. Het videomateriaal (o.a. over water, natuur, wonen en ondergrond) en enkele bijbehorende lesbrieven die het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) maakte, zijn vanaf nu ook te vinden via Wikiwijs. Het gaat om korte opdrachten die in één lesuur gemaakt kunnen worden. De opdrachten zijn gemaakt voor 3 havo/vwo, en 4 vmbo-t, maar zijn ook in andere leerjaren of niveaus goed bruikbaar. Bij het maken van de opdrachten is in veel gevallen de Grote Bosatlas (53e druk) nodig en een enkele keer de Bosatlas van Ondergronds Nederland of de Bosatlas van Nederland Waterland (allemaal aanwezig in de mediatheek). De link naar het videomateriaal is ook opgenomen in de catalogus bij websites: films.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten