maandag 17 november 2014

ICT-tools

Hieronder verschillende (nieuwe) ict tools met handleidingen (de meesten zijn gemaakt door H. van Schie: kijk voor nog meer handleidingen op zijn blog)

TubeChop is een tool waarmee fragmenten uit Youtube-filmpjes geknipt kunnen worden.
Die fragmenten krijgen een eigen internetadres. Als naar dat adres wordt gesurft dan wordt van het filmpje alleen het uitgeknipte fragment vertoond.
Handleiding

Thinglink is een handige on-line tool om interactieve afbeeldingen te maken. Je uploadt een afbeelding naar de server en vervolgens kun je bepaalde gebieden in die afbeelding interactief maken. Je kunt er bijvoorbeeld een link aan verbinden, maar je kunt er ook een tekst (bijv. een opdracht of uitleg) aan verbinden of een videofilmpje. Er zijn legio mogelijkheden te bedenken om dit in het onderwijs te benutten. Nog een voorbeeld dan voor de moderne vreemde talen: als de leerling de muis over het interactieve deel van de afbeelding beweegt, spreekt de computer het woord in de vreemde taal uit. Tegenwoordig kun je met elke computer spraak opnemen omdat een microfoontje is ingebouwd, dus zo’n toepassing is in een wip gemaakt.
Handleiding

Appear.in is een tool waarmee maximaal 8 personen op hoogst eenvoudige wijze via de pc een real-time videogesprek met elkaar kunnen voeren en tegelijkertijd met elkaar kunnen chatten.
Om met elkaar in gesprek te kunnen gaan dienen de pc's van de deelnemers te zijn voorzien van een ingeschakelde webcam.
Handleiding

Canva is een tool waarmee in een oogwenk zeer fraaie posters gemaakt kunnen worden. En dat ook nog eens op een zeer eenvoudige, snelle en gebruiksvriendelijke manier.
Deze posters kunnen gevuld worden met: achtergronden, vormen, lijnen, banners, teksten, tekstwolken, buttons, icoontjes, pijlen, infographics, illustraties enz. enz.. Daarbij kan geput worden uit een eindeloos grote bibliotheek. Ook is het mogelijk om eigen illustraties op de posters te plaatsen.
Handleiding

 Gynzy is een digibordsoftware die op alle verschillende digiborden bruikbaar is. Het pakket is webbased, je kunt er je lessen in voorbereiden en daarnaast gebruik maken van handige tools die je helpen om leerstof te visualiseren.

Drie alternatieven voor powerpoint zijn: Google drive, Prezi en Zoho. Linken met instructiefilmpjes zijn hier te vinden.

 

App ziekten, plagen en onkruiden

Bron: www.groenkennisnet.nl

De 'Beeldenbank ziekten, plagen en onkruiden' is vanaf vandaag voor iedereen - ook voor bezitters van een iPhone - gratis te bekijken via een app. De app voor Android was al eerder gelanceerd. Nu is ook de app voor iOS beschikbaar.
 
 

Apps

Tot voor kort kon je de beelden en beschrijvingen alleen achter je pc of laptop raadplegen. Om de beelden beter toegankelijk te maken, ook wanneer je in het veld staat, heeft Bureau Erkenningen, de organisatie die bewijzen van vakbekwaamheid voor toepassing van chemische bestrijdingsmiddelen of 'spuitlicenties' uitgeeft, opdracht gegeven voor de ontwikkeling van een app. In juni kon de Stuurgroep gewasbescherming van de AOC Raad, eigenaar van de beeldenbank, de app voor Android lanceren. Vanaf nu is ook de App voor iOS, voor iPhone en iPad beschikbaar.

Markeren

De app, die is ontwikkeld door Prolific, geeft toegang tot beelden en beschrijvingen van de ziekten, plagen, onkruiden en natuurlijke vijanden die in de beeldenbank zijn opgenomen. De app laadt alle beelden als miniatuurweergaven. Wanneer je als gebruiker gedetailleerde informatie opvraagt, worden beelden in groter formaat opgehaald zodat je ze nauwkeuriger kunt bekijken. Het aantal ziekten, plagen en onkruiden is groot: er zijn er een kleine duizend. Om het terugzoeken van aantastingen of onkruiden makkelijker te maken, kun je items in de app markeren.

Uitbreiding

De Beeldenbank ziekten, plagen en onkruiden is onderdeel van Groen Kennisnet en wordt nog regelmatig aangevuld. Zo zijn recent nieuwe beschrijvingen gemaakt van ziekten en plagen in lelie. Met de uniformering van examens voor gewasbescherming, zijn ook examenlijsten van verplicht te leren ziekten, plagen en onkruiden toegevoegd aan de beeldenbank. En om bezoekers te helpen bij het zoeken van aanvullende informatie, vind je sinds kort bij elk item kant-en-klare zoekvragen die informatie ophalen uit de collectie van Groen Kennisnet.
De beeldenbank is te benaderen via een herkenbaar webadres: www.beeldenbankgewasbescherming.nl.