maandag 17 november 2014

App ziekten, plagen en onkruiden

Bron: www.groenkennisnet.nl

De 'Beeldenbank ziekten, plagen en onkruiden' is vanaf vandaag voor iedereen - ook voor bezitters van een iPhone - gratis te bekijken via een app. De app voor Android was al eerder gelanceerd. Nu is ook de app voor iOS beschikbaar.
 
 

Apps

Tot voor kort kon je de beelden en beschrijvingen alleen achter je pc of laptop raadplegen. Om de beelden beter toegankelijk te maken, ook wanneer je in het veld staat, heeft Bureau Erkenningen, de organisatie die bewijzen van vakbekwaamheid voor toepassing van chemische bestrijdingsmiddelen of 'spuitlicenties' uitgeeft, opdracht gegeven voor de ontwikkeling van een app. In juni kon de Stuurgroep gewasbescherming van de AOC Raad, eigenaar van de beeldenbank, de app voor Android lanceren. Vanaf nu is ook de App voor iOS, voor iPhone en iPad beschikbaar.

Markeren

De app, die is ontwikkeld door Prolific, geeft toegang tot beelden en beschrijvingen van de ziekten, plagen, onkruiden en natuurlijke vijanden die in de beeldenbank zijn opgenomen. De app laadt alle beelden als miniatuurweergaven. Wanneer je als gebruiker gedetailleerde informatie opvraagt, worden beelden in groter formaat opgehaald zodat je ze nauwkeuriger kunt bekijken. Het aantal ziekten, plagen en onkruiden is groot: er zijn er een kleine duizend. Om het terugzoeken van aantastingen of onkruiden makkelijker te maken, kun je items in de app markeren.

Uitbreiding

De Beeldenbank ziekten, plagen en onkruiden is onderdeel van Groen Kennisnet en wordt nog regelmatig aangevuld. Zo zijn recent nieuwe beschrijvingen gemaakt van ziekten en plagen in lelie. Met de uniformering van examens voor gewasbescherming, zijn ook examenlijsten van verplicht te leren ziekten, plagen en onkruiden toegevoegd aan de beeldenbank. En om bezoekers te helpen bij het zoeken van aanvullende informatie, vind je sinds kort bij elk item kant-en-klare zoekvragen die informatie ophalen uit de collectie van Groen Kennisnet.
De beeldenbank is te benaderen via een herkenbaar webadres: www.beeldenbankgewasbescherming.nl.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten