maandag 1 juli 2013

Positieflijst zoogdieren

Bron: www.groenkennisnet.nl

Er is een positieflijst voor te houden zoogdieren opgesteld die in 2014 van kracht wordt. Zoogdiersoorten die niet op deze lijst genoemd worden, mogen dan niet meer gehouden en verhandeld worden.

 
 
In artikel 33 van de in 1992 aangenomen Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren wordt aangegeven dat alleen diersoorten die hiervoor zijn aangewezen mogen worden gehouden. De voor de uitvoering van deze bepaling benodigde zogenaamde ‘positieflijsten’, lijsten waarop de toegestane diersoorten staan, zijn echter nooit tot stand gekomen. Ook de nieuwe Wet Dieren bevat een artikel waarin aangegeven wordt dat alleen aangewezen dieren gehouden mogen worden.
Na lange tijd van discussie is er nu een positieflijst voor te houden zoogdieren opgesteld, op basis van een aantal beoordelingscriteria. Het streven van staatssecretaris Dijksma is om op basis van de voorgestelde positieflijst en beoordelingscriteria, de regeling als bijlage bij het besluit houders van dieren per 1 januari 2014 in werking te laten treden, aldus Dijksma gisteren in een brief aan de Tweede Kamer. De positieflijst heeft vooralsnog alleen betrekking op zoogdieren. Hiermee wordt nu eerst ervaring mee opgedaan. Dijksma streeft ernaar om eind 2014 de Tweede Kamer een voorstel te sturen tot een positieflijst voor reptielen en vogels.

Meer informatie met links en downloads staat op de site van Groenkennisnet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten