maandag 1 juli 2013

Stercollecties

stercollecties_originele_logo

Bron: wikiwijsinhetonderwijs.nl

Vanaf het nieuwe schooljaar zijn er 47 Stercollecties; open digitale leerlijnen voor het voortgezet onderwijs beschikbaar via Wikiwijs. De Stercollecties van Stichting VO-content bestaan uit inhoudelijk en didactisch samenhangend leermateriaal voor een vak, niveau, afdeling en schooljaar. De inhoud is afgestemd op de wettelijk vastgestelde leerdoelen (kerndoelen en eindtermen) en stimuleert de ontwikkeling van 21st century skills.

Differentiatie
Met de Stercollecties is het mogelijk om variatie aan te brengen in de leerstof en in te spelen op de individuele behoeften van leerlingen. Ook kunnen docenten via Wikiwijs Maken (onderdelen van de) Stercollecties aanpassen en/of combineren met eigen gemaakt of ander digitaal materiaal. Hoe dat werkt wordt uitgelegd in de video ‘Werken met de Stercollecties’.

Nieuwe stercollecties
In 2012 startte VO-content (in samenwerking met StudioVO en MathUnited) met het ontwikkelen van de eerste 26 digitale leerlijnen. Precies een jaar later worden hieraan 21 leerlijnen toegevoegd. Bij het ontwikkelen is rekening gehouden om zoveel mogelijk voort te bouwen op leerjaren van de huidige Stercollecties. Inmiddels zijn er Stercollecties voor biologie, aardrijkskunde, Duits, Engels, Nederlands, geschiedenis, scheikunde, wiskunde en mens & maatschappij. Bekijk het overzicht.

Meer informatie hierover is te vinden op deze site.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten