donderdag 28 augustus 2014

Web 2.0 tools

Tekst: Lotte Boot

Kennisnet vroeg leraren en docenten welke 2.0 tools bij hen het meest geliefd zijn. Dit is hun top 10.
 

1) Edmodo
Wordt ook wel de Facebook voor het onderwijs genoemd. Volgens velen een absolute topper, die het gemakkelijker maakt in een veilige omgeving contact te onderhouden met leerlingen en de ouderbetrokkenheid te vergroten.

2) Kahoot!
Met Kahoot! kun je leerlingen bijvoorbeeld een quiz laten maken in de les. Populair onder leerlingen want erg dynamisch. Won het nipt van Socrative, ook een populaire tool onder leraren.

3) Thinglink
Dankzij Thinglink is het nu heel gemakkelijk geworden foto’s, video’s en websites interactief te maken. Geliefde tool onder leraren omdat het je in staat stelt plaatjes in de les op een dynamische manier te gebruiken en omdat het leerlingen uitdaagt op onderzoek uit te gaan.

4) Padlet
Vaak genoemd. Dit virtuele prikbord is ideaal voor het groeperen van noties of het maken van projecten en verzamelingen. Je kunt er bijvoorbeeld antwoorden of ideeën van leerlingen op een overzichtelijke manier mee presenteren. Het is een lege internetpagina waarop je briefjes kunt ‘plakken’ met, als je wilt, zelfs tekst en geluid.

5) Answergarden
Met deze tool kun je op een simpele manier een wordcloud maken. Je stelt een vraag of poneert een stelling en ‘krabbelt’ de antwoorden neer. Alle woorden vormen samen een wolk. Heel geschikt voor een klassikale brainstorm, of wanneer je wilt testen wat leerlingen al weten over een bepaald onderwerp.

6) Blendspace
Een tool die je in staat stelt binnen vijf minuten de mooiste lessen te ontwikkelen, ook wanneer je over een onderwerp nog nauwelijks iets weet. Je kunt die lessen bovendien heel gemakkelijk delen met leerlingen en collega-docenten.

7) Titanpad
Handig programmaatje waarmee je gezamenlijk en tegelijkertijd aan teksten kunt werken. Je ziet ‘in real time’ wat de ander doet en kunt ook met elkaar overleggen via de chatfunctie. Als docent kun je op afstand volgen wat je leerlingen doen en ze via de chat feedback geven. Je kunt ze op deze manier ook heel goed elkaars werk laten beoordelen.

8) Tricider
Heel handig wanneer er gestemd moet worden, bijvoorbeeld over de onderwerpen die leerlingen graag willen behandelen. Ook kun je het gebruiken om aan te tonen hoe een democratisch stemproces werkt. Het aantal stemmen wordt duidelijk bijgehouden en er is ruimte voor het toevoegen van argumenten. Ook een goede tool voor het verzamelen van ideeën.

9) ClassDojo
Met name bedoeld voor het primair onderwijs. Een tool die leraren helpt de sfeer in de klas te verbeteren en goed gedrag van leerlingen te belonen en positief te beïnvloeden. Je kunt er in de klas feedback mee geven aan de leerlingen zelf, of het gebruiken om gedragsrapportages te maken.

10) Google Apps for Education
Een verzameling van handige tools, zoals gedeelde documenten, een klassenagenda of een spreadsheet met vorderingen van leerlingen. Ingevoerde gegevens worden allemaal op een veilige manier in de cloud bewaard.
Google is sowieso goed bezig op educatief gebied. Zo is de website A Google a Day ideaal voor het aanleren van mediawijsheid. Leerlingen krijgen elke dag een vraag van Google voorgeschoteld waarop ze het antwoord moeten zien te vinden.

Goed om te weten
In onze rubrieken ‘Hoe werkt…’ en ‘In de etalage’ geven mensen uit het onderwijs ook regelmatig tips over handige tools.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten