dinsdag 12 maart 2013

Slimmer zoeken naar kennis

Bron: www.groenkennisnet.nl
 

 

In het hoger onderwijs is informatievaardigheden één van de competenties die studenten bij het afstuderen moeten hebben. Voor digitale geletterdheid zijn, volgens de KNAW, nieuwe vaardigheden nodig:

* basiskennis; begrip hebben van de werking van digitalisering, computers en netwerken. Hoe werkt communicatie via deze manier, de veranderingen in persoonlijk leven en de wereld doordat iedereen altijd en overal bereikbaar en uitwisselbaar is. * gebruik; om kunnen gaan met standaardsoftware en -apparatuur, hierbij ook een kritische houding aan durven te nemen over de gevolgen van het gebruik en begrip hebben dat er onderlinge relaties zijn.

* gedrag; digitalisering heeft invloed op gedrag, gelden dezelfde normen en waarden in de digitale wereld, wat zijn kansen of risico's voor eigendom, privacy of vrijheid bij het verantwoord deelnemen aan de informatiemaatschappij.

De KNAW geeft aan dat de overheid dringend werk moet maken van een herziening van vakken als Informatiekunde en Informatica. Nederland speelt nu een belangrijke rol in de kennis- en innovatie- economie. Deze rol komt in gevaar wanneer er niet genoeg aandacht wordt geschonken aan het vermogen om informatie te begrijpen en doelgericht te gebruiken. Zo luidt één van de adviezen een verplicht nieuw vak in de onderbouw van havo/vwo te starten.

GroenKennisnet heeft op haar site allerlei informatie en links verzameld over het slimmerzoeken naar kennis.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten