donderdag 21 februari 2013

Lesmodule water


WaterwiseVeilig, voldoende en schoon water. Deze onderwerpen vormen het hart van WaterWise, een (gratis) digitale lesmodule over water voor de onderbouw van het VO (onderbouw VMBO en HAVO/VWO). Op de website ontdekken leerlingen alles over waterbeheer in hun buurt en de rol van de waterschappen. Van de gevolgen van zeespiegelstijging voor ons laaggelegen land, tot de zorg voor schoon en voldoende water. WaterWise is bevat filmpjes, games, interactieve kaarten en andere elementen. De verwerking vindt zowel online als via werkbladen plaats. De inhoud sluit aan bij de kerndoelen voor aardrijkskunde.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten