dinsdag 21 augustus 2012

iPads in het onderwijs

Bron: www.te-learning.nl


21 Steps to 1-to-1 Success  is een 36 pagina’s tellend elektronisch handboek voor de invoering van iPads in het onderwijs.
Het handboek is samengesteld door het onderwijsministerie van de Australische staat Victoria.
De stappen zijn in vier categorieën ondergebracht:
  1. Planning (o.a. bestudeer bestaand onderzoek, ontwikkel een visie op 1-1 leren, analyseer of de school klaar is voor 1-1 leren)
  2. Voorbereiding (o.a. professionalisering docenten gericht op digitale didactiek, ga na hoe het gebruik van ICT en flexibele leerruimtes mogelijkheden om te leren kunnen maximaliseren, zorg ervoor dat de geselecteerde apps en online bronnen in lijn zijn met de leerdoelen van de school, bereken de totale kosten).
  3. Implementatie (o.a. zorg voor ondersteuning ter plaatse, organiseer informatiesessies voor ouders, richt de IT infrastructuur in)
  4. Evaluatie

Uiteraard vindt professionalisering niet alleen vooraf plaats, maar ook tijdens het gebruik. Dat geldt ook voor de evaluatie. Je evalueert ook tijdens het gebruik, wellicht niet op organisatieniveau (maar op curriculumniveau).
De invoering van ICT in het onderwijs is minder een lineair proces, dan dit handboek doet voorkomen. De stappen op zich zijn zeker relevant.

This content is published under the Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported license.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten